Birinci Basamakta Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve İnterstisyel Akciğer Hastalığı Takibi ve Kronik Hasta Bakımı


Çalışkaner Öztürk B.

Birinci Basamakta Kronik Hastalık Takibi ve Kronik Hasta Bakımı - 2020, Ayşen KUTAN FENERCİOĞLU, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.22-30, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.22-30
  • Editörler: Ayşen KUTAN FENERCİOĞLU, Editör

Özet

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH); kronik vasıflı, ataklarla seyir eden, sıklıkla sigara olmak üzere zararlı gaz partiküllerinin inhalasyonu sonucu akciğerlerdeki inflamasyon ve kalıcı hava akımı kısıtlaması ile karakterize bir hastalıktır. Tanısı; anamnez ve risk faktörleri değerlendirilmesinde şüphelenilen hastanın spirometride FEV1/FVC<%70 olması ile konulur. İnterstisyel akciğer hastalıkları ise (İAH), benzer klinik, radyolojik, fizyolojik veya patolojik belirtiler nedeniyle birlikte sınıflandırılan heterojen bir hastalık grubudur. İAH, ilaçlar, kollajen-vasküler hastalıklar neticesinde veya inorganik veya organik tozlar gibi çeşitli nedenlere yanıt olarak gelişebileceği gibi idiyopatik de olabilmektedir. İAH'na tanısal yaklaşımda, ayrıntılı anamnez ile fizik muayene bulguları, rutin laboratuvar testleri, eski ve güncel akciğer grafileri, solunum fonksiyon testleri birlikte değerlendirilmelidir. Birinci basamakta ana hedefler kronik akciğer hastalıklarına karşı farkındalık, korunma ve hastalığın ilerlemesinin engellenmesi için uygun tedavilerdir. Birinci basamakta kronik akciğer hastalıklarından KOAH ve interstisyel akciğer hastalıkları bölümler halinde aşağıda sunulmuştur.