Dr. Hulusi Behçet (20 Şubat 1889-18 Mart 1948)


TÜZÜN Y.

Türkderm, cilt.43, ss.24-27, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 43
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Türkderm
  • Sayfa Sayıları: ss.24-27

Özet

Dr. Hulusi Behcet (1889-1948) unlu bir Turk dermatologdur. 20 fiubat 1889’da ‹tanbul’da do.du. Babas›Ahmet Behcet, annesi Ayfle Behcet’tir. T› e.itimine Gulhane Askeri T› Fakultesinde bafllad› deri ve zuhrevi hastal›lar›uzman›olarak 1914’de mezun oldu. Dr. Behcet y›larca takip etti.i uc hastas›› bulgular›› yeni bir hastal› oldu.unu saptam›lt› (1936). 8 Mart 1948 y››da kalp krizinden vefat etmifltir. Bu hastal› t› dunyas›da Behcet hastal››olarak bilinmektedir.