The Effects Of Feeding With Omega-3 Fatty Acids During The Gestational Period Of Goats On The Development Of Their Offspring’s Passive Immunity


ATEŞ A. , ÖZTABAK K. Ö. , YARDİBİ H. , ESEN GÜRSEL F. , AKIŞ AKAD I. , ATMACA G. , et al.

4th International VETIstanbul Group Congress 2017 Almaty, Kazakhistan, Almati, Kazakistan, 11 - 13 May 2017, ss.89

  • Basıldığı Şehir: Almati
  • Basıldığı Ülke: Kazakistan
  • Sayfa Sayısı: ss.89

Özet

Bu çalışmada gebelik döneminde, anne ve yavru gelişimi üzerine birçok pozitif etkisi bulunan omega-3 yağ asidi ile beslemenin, yavruların yaşamlarının en kritik dönemi olan ve anneden kolostrum salımınım meydana geldiği doğumdan sonraki 96 saatlerine kadar yavrularda bağışıklık sistemi hücrelerine etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir. Ruminantların tükettikleri bitkisel kaynaklar daha çok linolenik asitçe zengindir. Linolenik asitin eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asite (DHA) dönüşümü efektif olmayabilmektedir. Bu nedenle çalışmada omega-3 yağ asit kaynağı olarak özellikle EPA ve DHA’ca zengin olan balık yağı orijinli yağ kaynağı kullanılmıştır. Çalışma için Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 69 Alman Alaca X Kıl Keçisi kullanılmıştır. Gebelik süresi fötal gelişme göz önünde bulundurularak iki döneme ayrılmış (çiftleştirme – gebeliğin 75.günü (1. Dönem) ve gebeliğin 76. günü – doğum (2.dönem)). Gebeliğin 1. döneminde gebe keçiler iki gruba ayrılmışlardır. I. grupta yer alan anaçlar korunmuş yağ içeren rasyon ile beslenirken (KK grubu), II. grupta yer alan anaçlar rasyonlarında balık yağı içerecek şekilde beslenmişlerdir (BK grubu). Gebeliğin II. döneminde KK grubunda yer alan anaçlar iki alt gruba ayrılmışlardır. 1.grupta yer alan 17 adet anaç korunmuş yağ ile beslenmeye devam ederken, 2. grupta yer alan 17 anaç ise gebeliğin II. döneminde balık yağı ile beslenmişlerdir. Aynı şekilde BK grubunda yer alan anaçlarda iki alt gruba ayrılmışlar ve bu anaçlardan 16 adedi gebeliğin sonuna kadar balık yağı ile beslenmişler ve 3. Grubu oluştururmuşlardır. BK grubundan oluşturulan diğer alt grupta yer alan 19 anaçta gebeliğin ikinci periyodunda korunmuş yağ ile beslenmişler ve bunlarda 4. Grubu oluşturmuşlardır. Gebeliği sonunda anaç keçilerin beslenme şekillerine bağlı olarak oluşturulan 4 grubun her birinden doğan 15 adet oğlaktan doğumu takip eden 24, 36, 48, 72 ve 96. saatlerde kan örnekleri alınmış ve serum örnekleri elde edilerek -20oC‘ de depolanmıştır. Çalışmanın bundan sonraki kısmında sunulan proje çerçevesinde oğlakların serum örneklerinde pasif immun transferin indikatörü olarak kabul edilen immunoglobulin G (IgG), M (IgM) ve A (IgA) konsantrasyonları belirlenerek gebelik döneminde omega-3 içeren beslenmenin oğlaklarda pasif immun transfer üzerine etkileri ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

The aim of this study was to investigate the effects of omega-3 fatty acid supplementation, which has many positive effects on mother and offspring development during pregnancy, on the immune system cells in the offspring until 96 hours postpartum, which is the most critical period of the offspring's life and when the release of colostrum from the mother takes place. Omega-3 fatty acids in alpha-linolenic acid (ALA), eicosapentaenoic acid (EPA), decosahexaenoic acid (DHA) are essential fatty acids that cannot be synthesized in the body and must be taken from the diet. Ruminants mostly consume vegetative sources rich in linolenic acid. The conversion of linolenic acid to eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) may not be effective. For this reason, fish oil rich in EPA and DHA as an omega-3 fatty acid source is used as origin oil source in this study. Experimental phase of the current study was carried out at Çukurova University, Faculty of Agriculture Research and Application Farm. Sixty-nine Alpine X Anatolian Black Goats from the farm were used in the study. The pregnancy period was divided into two terms considering fetal development (mating to 75th day of gestation (1st term) and 76th day of gestation to (2nd term)). During the first term all pregnant goats were divided into two groups. The first group was fed with diet containing preserved fat (Group KK) while the second group was fed with fish oil (Group BB). In the second period of pregnancy both groups were divided into two subgroups. In Group KK, 17 goats continued to be fed with preserved fat (Group KK), while 17 were fed with fish oil (Group BK) until end of pregnancy. In Group BB, 16 goats continued to be fed with fish oil (Group BB) while 19 were fed with preserved fat (Group KB) until end of pregnancy. Blood samples were taken from kids (n=15) at 24, 36, 48, 72 and 96 hours after the birth of each of the 4 groups formed according to the dietary patterns and serum samples were obtained and stored at -20 °C until analize. The concentrations of immunoglobulin G (IgG), M (IgM) and A (IgA), which are accepted to be indicators of passive immune transfer were analized.