Yaratıcı Dramanın Okul Tükenmişliği ve Öğrenci Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

Arıcı A. , Artan T. , Çicek M., Özbek Y., Özüçelik D. N.

Journal of Current Researches on Social Sciences, cilt.7, sa.4, ss.77-98, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Journal of Current Researches on Social Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.77-98

Özet

Araştırma “Yaratıcı Drama” etkinliklerinin ikinci kademe öğrencilerinin okul tükenmişlikleri ve çok boyutlu öğrenci yaşam doyumları üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırmadır. Araştırma Mart-Mayıs 2017 tarihlerinde Şişli’deki bir ortaokulda 34 gönüllü öğrenci ile sürdürülmüştür. Araştırmada karma yöntem seçilmiş olup, nicel araştırma kapsamında gerçek deneme modellerinden ön test-son test kontrol gruplu desen ve nitel araştırma desenlerinden odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Araştırmanın başında okul başarıları ve okul devamsızlıkları açısından birbirine yakın iki sınıf belirlenmiş, biri kontrol grubu (7B), diğeri deney grubu (7C) olarak atanmıştır. Deney grubuna 3 ay boyunca her hafta 3 saat yaratıcı drama eğitimi verilmiştir. Araştırmanın sonunda tüm katılımcıların yaşam doyumunun düşme, okul tükenmişliğinin artma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. “Yaratıcı Drama” eğitimlere düzenli olarak katılan 7 kişilik grubun yaşam doyumunda ise artış gözlenmiştir. Bu durum okullarda drama eğitimin önemli olduğunu göstermektedir. Yaşam doyumunda artışın devam etmesi, okul tükenmişliğinin azalması için ise çok yönlü bir sosyal hizmet müdahalesi ile katılımcıların çevresi içinde değerlendirilmesi, sosyal destek sistemlerinin artırılması, sosyal çevrelerinin iyileştirilmesi ve okul içi etkinliklerinin çeşitlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler Okul Sosyal Hizmeti, Yaratıcı Drama, Yaşam Doyumu, Okul Tükenmişliği.