Yapıların Hızlı Durum Tespiti İçin Geliştirilen Uzman Bilgisayar Programı DURTES ile Genel Amaçlı Sonlu Eleman Programlarının Entegrasyonu


TEMÜR R. , ÖZTORUN N. K.

Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi, İstanbul, Türkiye

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

 

Ülkemizdeki deprem tehlikesine karşı mevcut yapı stoğunun en kısa zamanda durum 
tespitinin ve ayrıntılı analizlerinin yapılması, gerekli görülenlerin güçlendirilmesi
gerekmektedir. Türkiye’deki mevcut yapı stoğu, yetişmiş eleman sayısı ve kullanılan 
yöntemler göz önüne alınırsa ülkedeki bütün binaların durum tespiti ve ayrıntılı analizleri 
için çok uzun zaman gerekir.
Mevcut çalışmada, yapıların hızlı durum tespiti için geliştirilen uzman bilgisayar 
programı DURum TESpit ile sonlu eleman programlarının etkileşimli çalışması
sağlanmıştır. Geliştirilen entegrasyon modülü, DURTES ile durum tespiti yapılan yapıların
modelleme ve analiz sürecini büyük ölçüde hızlandırmıştır. Mevcut yöntemlerle birkaç
günde hazırlanan bir modelin, otomatik bilgi oluşturma opsiyonu ile birkaç saatte 
oluşturulduğu ve analizlerde doğruya çok yakın sonuçlar verdiği görülmüştür.

 

Due to the existing, earthquake danger in our country, analyses have to be carried out 
on constructions to find out the condition they are.in and whether they should be 
strengthened. In Turkey considering present constructions stock, the number of trained 
personnels and methods which are used, it needs a lot of time to understand the condition
all of constructions in the country.
It was provided an integration between expert computer program (DURTES) and some 
infinite element programs. The interaction module speeds up the modelling and the 
analysis process of the constructions whose conditions were defined by DURTES. Any 
model which can be prepared in about one or two days by present methods can be prepared 
in about one or two hours by the developed interaction module. Also it has been seem that 
the results of analysis are very close the facts.