Yükseköğretim Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlara Yönelik Nitel Bir Çalışma


Creative Commons License

TUNCER M., KAYSİ F.

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2011, cilt.3, no.14, ss.2124-2132

  • Cilt numarası: 3
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.2124-2132

Özet

Yükseköğretime henüz başlamış öğrencilerin yaşadıkları problemlerin tespit edilmesi sağlıklı bir mesleki eğitimin verilmesi, sağlıklı bir kişilik yapısının oluşturulması, özgüveni yüksek bireylerin yetiştirilmesi açısından önemlidir. Üniversite öğrencilerinin problemlerini yine onların değerlendirmelerinden yola çıkarak belirlemek bu gençlere yönelik program ve hizmetlerin geliştirilmesinde bir dönüt niteliği taşıyacaktır. Bu araştırma bu önemden yola çıkılarak planlanmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak görüşme kullanılmıştır. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 50 (5 program her programdan 10 öğrenci), İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulundan 50 (5 program her programdan 10 öğrenci) olmak üzere toplam 100 öğrenci ile görüşme yapılarak ortaöğretim ve yükseköğretim esnasındaki eğitimlerini öğretim elemanı, öğrenme ortamı, arkadaşlık ilişkileri, yönetim boyutlarında karşılaştırmaları istenmiştir. Öğrencilerin görüşleri analiz edilerek yaşadıkları problemler saptanmaya çalışılmıştır. Öğrenci görüşlerine göre öğretim elemanı boyutunda yaşadıkları öncelikli sorun öğretim elemanlarının her şeyi anlatmamalarıdır. Öğrenme ortamı boyutunda atölye ve laboratuar eksikliği ilk sırayı alan sorun alanı olmuştur. Öğrenciler yükseköğretimdeki arkadaşlıkların çıkara dayalı ve yapmacık olmasından yakınmışlardır. Yönetim boyutunda ise yöneticilerin sorunlarıyla ilgilenmediklerini hatta yöneticileri hiç görmediklerini ifade etmişlerdir. Tespit edilen sorunların niteliğine bakıldığında yükseköğretimi geçiş hakkı kazanan öğrencilere yönelik olarak bir oryantasyon faaliyetinin planlanması gerektiği görülmektedir. Bunun yanında yöneticilerin görüşme gün ve saatleri planlamaları ve derslerin uygulama ağırlık işlenmesinin sorunların aşılmasında önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.