Wave-CNN Method Approach of Archaeogeophysics Studies


ALBORA A. M.

24nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (siu 2016), Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016, no.24, ss.1-4

  • Basıldığı Şehir: Zonguldak
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-4

Özet

Özetçe—Son yıllarda, jeofizik yaklaşımlar arkeolojik
eserlerin görüntülenip, modellenerek ortaya
çıkartılmasında güncel olarak kullanılmaktadır. Arkeolojik
yapılar için hangi Jeofizik yöntemin uygulanacağına karar
verilir. Böylece yapılan çalışmalar sonucunda, arkeolojik
eserin yeri ve konumu hakkında bilgi sahibi olunabilir.
Arkeolojik yapının tahmini olarak derinliği ve yapının
sınırları esere zarar vermeksizin bulunmuş olur. Bu
algoritmada, wavelet yönteminin kenar ve köşe
saptamalarındaki başarısı ile (Cellular Neural Network)
CNN yönteminin rejyonal-rezidüel ayrımındaki başarısı
birleştirilmiştir. Bu çalışmada, ilk olarak Wave-CNN
yöntemi sentetik datalarla test edilmiştir. Daha sonra Sivas-
Altınyayla Kuşaklı bölgesinde bulunan Hitit uygarlığına ait
tarihi eserlerin yerlerinin saptanması için manyetik verilere
Wave-CNN yöntemi uygulanmıştır. Tarihsel şehir
duvarların sınırları kalıntı mıknatıslanma özelliğinden
dolayı güçlü sinyal vermişler ve bu sinyallerde
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler — Arkeo-jeofizik, Dalgacık Hücresel
Yapay Sinir Ağı (Wave-CNN)

Abstract—In recent years, geophysical approaches are
being commonly used in modeling and pre-processing of
excavation of buried archeological structures. The methods
to be applied for the archeological structures are decided due
to the comments of the archeologists. Thus more
information about the place and the type of the structure of
the archaeological ruins can be obtained. Thus only the area
that archaeological structures with the estimated depth and
borders are excavated without distorting original historical
ruin. In this algorithm it is integrated the achievements of
Wavelet Method (in detecting edges and corners) and CNN
(Cellular Neural Network) methods (in regional-residual
separation). In this study, first the Wave-CNN method has
been tested with synthetic data. Then Wave-CNN approach
is applied to the total magnetic anomaly map of the Hittite
Empire, established in Sivas-Altinyayla, Turkey and
residual anomalies are found. The walls of the historical city
and the borders and the characteristics of these walls are
well evaluated by these residual anomaly outputs.
Keywords — Archeo-Gepohysic, Wavelet Cellular Neural
Network (Wave-CNN)