21. yüzyıl çocuklarının eğitimi 6 c modeli


Şahin H.

Eğiten Kitap, Ankara, 2019

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Eğiten Kitap
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

21. yüzyılın ilk döneminde yaygın olan didaktik karakter eğitimi formları yerine “değerlerin ortaya çıkarılması” yaklaşımı benimsenmiştir. (Milson ve Ekfli, 2003). 1960’lı ve 1970’li yıllarda bireyciliğin yükselmesiyle birlikte karakter eğitiminin daha az önemsendiği söylenebilir. Bu dönemde özellikle üzerinde durulan, herkesin kendisine ait bir değer yapısı olduğu, mutlak doğrulardan bahsedilemeyeceğiydi (Ekşi, 2003). 1980’ler ve 1990’lar boyunca değerlerin açıklığa kavuşturulması yaklaşımını ahlaksal olarak göreceli ve karakter gelişimi hedefi için zararlı gören bazı Amerikalı eğitimciler karakter eğitimine geri dönüşü savunmaya başladılar (Milson ve Ekfli, 2003). Bu surette karakter eğitimi daha ön plana çıkmaya başlamıştır.