GÜVENLİ BAĞIŞIKLAMADA EBE VE HEMŞİRELERİN SORUMLULUKLARI


Bozkurt G. , Erdim L.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.119-126, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.119-126

Özet

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gelişmekte olan ülkelerde, bebek ölümlerinin 1/5’i aşı ile önlenebilir hastalıklardan olmaktadır. Bağışıklama özellikle bebek ölümlerinin azaltılması, birçok hastalığın kökünün kazınması ve çocuğun sağlığının korunmasındaki yeri göz önünde bulundurulduğunda çok değerli, maliyeti düşük koruyucu bir hizmettir. Çocuk sağlığının korunmasında çok önemli yeri olan güvenli bağışıklama hizmetinin amacına ulaşabilmesi için aşının üretiminden çocuğa uygulanmasına kadar geçen süreçte ve sonrasında pek çok kişi ve kuruluşun sorumluluğu vardır. Ebe ve hemşireler güvenli bağışıklamada eğitici, araştırıcı, planlayıcı ve uygulayıcı rolleri ile çocuk sağlığını, dolayısı ile toplum sağlığının korunmasında tartışmasız önemli hizmetler sunmaktadır. Bağışıklama hizmetinin planlanmasından, sonucunun değerlendirilmesine kadar olan süreçte ebe ve hemşirelerin sorumlulukları; bağışıklamanın yararlarını bilme ve toplumdaki her bireye öğretme, aşının etkinliğini sürdürmek için soğuk zincir kurallarına uyma, aşı kontrendikasyonlarını bilme, uygulama sırasında dikkat edilecek genel ilkelere uyma ve uygulama sonrası gelişecek reaksiyonlara yönelik önlemler almaktır.