1994-2004 Döneminde Döviz Kuru Volatilitesinin Türk Tekstil ve Konfeksiyon İhracatı ve Karlılığı Üzerindeki Etkileri


ENGİN M. B.

İ.Ü.Sosyal Bİlimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.2007/1, ss.20-30, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2007/1
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: İ.Ü.Sosyal Bİlimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.20-30

Özet

Özet

 

1980 lerden itibaren Türkiye’ de uygulanan serbest  politikalar sonucunda bir taraftan ihracat  artarken diğer taraftan döviz kurundaki belirsizliklerden kaynaklanan ekonomik krizlerin meydana gelmesi, konuyu tartışmaların odak noktası haline getirmiştir. Türkiye ihracatının  öncü sektörlerinden olan tekstil ve konfeksiyon sektörünün maliyetlerin yüksekliği, teşvik ve yatırımların yetersizliği gibi sorunları vardır. Bunun yanında döviz kurlarındaki değişiklikklerin (volatilitesinin) döviz kuru riski ile sonuçlanmasının ihracat ve karlılık üzerindeki olumsuz etkisi de sektörün rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışmada  döviz kuru volatilitesinin sektör üzerindeki etkisinin incelenebilmesi için tekstil sektörünün önde gelen on firmasının mali tablolarındaki üretimden satışlar, ihracat, dönem karı ve öz sermaye kalemlerinin 1994-2004 yılları arasında değişen döviz kurlarından nasıl etkilendikleri ortaya konmuş, daha sonra karlılık oranlarının nasıl bir seyir izlediği grafikler  yardımıyla açıklanmıştır.