Psikotarihte Lider Analizleri: Psikobiyografi


Şarlak D., Öztürk E.

Psikotarih, Erdinç Öztürk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.72-85, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Mesleki Kitap
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.72-85
  • Editörler: Erdinç Öztürk, Editör

Özet

Bu makalede, Dünya'da ve ülkemizde yeni tanınmaya başlayan tarihle psikolojiyi buluşturan bir disiplin olan psikotarih biliminin temel çalışma alanı içinde olan psikobiyografi perspektifinden yapılmış olan lider analizleri ele alınmıştır. Psikotarih insanoğlunun geçmiş tarihini psikoloji bilimi ışığında ele alıp tarihte varolan olayların bireylerin üzerindeki davranışlarını daha iyi anlayabilmemizi sağlamaktadır. Psikotarih biliminin üç temel çalışma alanı olup bunlar; çocukluk çağı tarihi, grup psikolojisi ve psikobiyografilerdir. Çocukluk çağının tarihinde; çocuk yetiştirme stilleri, ailenin yapısı ve çocuk istismarları incelenmektedir. Grup psikolojisinde toplumdaki grupların toplumsal davranışları, bu davranışların altında yatan sebepleri bulmaya çalışmaktır. Diğer temel çalışma alanı olan ve bu makalenin içeriğini kapsayan psikobiyografi ise tarihte etkin olarak yer almış liderlerin yaşamlarını, davranışlarını, bu davranışların altında yatan sebepleri araştırmaktadır. Bu liderler içinde bulundukları toplumu oldukça etkilemişlerdir. Bir başka deyişle psikobiyografi, psikoloji yaklaşımlarının ve araştırmalarının kullanımıyla tarihsel olarak önemli olan bireylerin yaşamlarının analizidir. Psikobiyografi bireysel yaşamların sistematik olarak psikolojik süreçlerde detaylandırılmasıdır. Psikobiyograflar psikotarihsel yönden ele alınan bu liderlerin psikobiyografilerini oluştururken; o dönemdeki gazete haberlerini, bireylerin günlüklerini, mektuplarını ve konuşmalarını incelemişlerdir. Tarihte önemli bir yere sahip olan liderlerin, politikacıların ve sanatçıların hayatlarını ele alan psikobiyografiler, toplumsal olayların oluştuğu grupların ve ulusların ortak bilinçdışı süreçleri ve toplumsal olayların gelişiminin perde arkası psikotarihin konusu olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lider analizleri; psikobiyografi; psikotarih

This article embraces leader analyses which have been performed from the perspective of psychobiography that is included in the basic study field of the science of psychohistory, which has recently begun to be introduced in the world and in Turkey and brings history and psychology together. Psychohistory embraces the history of mankind in the light of the science of psychology and allows us to understand the demeanours of historical events on individuals better. Science of psychohistory has three basic study fields as; childhood history, group psychology and psychobiography. Childhood history explores child-rearing styles, family structure and child abuses. Group psychology tries to find out social behaviors of groups in society and the underlying reasons of these behaviors. On the other hand, psychobiography which is the other basic study field and comprises the content of the article explores the lives and behaviors of leaders who had taken part in history actively and the underlying reasons of these behaviors. These leaders had considerably affected their society. In other words, psychobiography is an analysis of historically important individuals with the use of psychology approaches and researches. Psychobiography is an elaboration of individual lives systematically within psychological processes. Psychobiographs had examined the reports, personal diaries, letters and speeches of that era while generating the psychobiographies of these leaders who were embraced psychohistorically. Embracing the lives of historically important leaders, politicans and artists; psychobiographies are considered a subject of psychohistory, which is the backstage of the development of social events and the common unconscious processes of groups and nations where social events occur.

Keywords: Leader analysis; psychobiography; psychohistory