Management of vaginismus man in the treatment process


Creative Commons License

Özdemir N. U. , Çiydem E.

Other, pp.137-143, 2020

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2020
  • Page Numbers: pp.137-143

Abstract

The sexual partner of the woman who has vaginismus problem is

called vaginismus man. It is thought that male sexual partner has

an important role in the emergence, chronicity or spontaneous

disappearance of vaginismus. Proper management of vaginismus man

in the treatment process is one of the most important determinants

of treatment success. The specialist who directs the treatment should

take a special approach that takes into account the temperament of

the vaginismus man, his attitude towards the problem and his wife.

It is reported that there is no association between these problems in

addition to the opinion that vaginismus man may have a higher rate

of sexual dysfunction compared to the general population. Sexual

dysfunction associated with vaginismus and seen in men can easily be

overlooked when not considered as a couple’s problem. However, it is

controversial whether this is a primary disorder that has been present

since the beginning or a secondary disorder that occurs later in response

to vaginismus. It is important to determine the sexual prognosis and

the quality of the couple’s sexual life. Vaginismus treatment should be

carried out with an approach that treats the problem as a problem of

the “vaginismus couple”, and includes urologists and men from the

outset in the treatment process.

Vajinismus sorunu yaşayan kadının cinsel partnerine vajinismus erkeği adı

verilmektedir. Vajinismus tablosunun ortaya çıkışı, kronikleşmesi ya da

zaman içinde kendiliğinden ortadan kalkmasında erkek cinsel partnerin

önemli bir yerinin olduğu düşünülmektedir. Vajinismus erkeğinin tedavi

sürecinde doğru yönetilmesi tedavi başarısının en önemli belirleyicilerinden

biridir. Tedaviye yön veren uzman, vajinismus erkeğinin mizacını,

soruna ve eşine olan tutumunu göz önünde bulunduran özel bir yaklaşım

sergilemelidir. Vajinismus erkeğinde genel popülasyona kıyasla daha yüksek

oranda cinsel işlev bozukluğu görülebileceği görüşünün yanı sıra bu

sorunlar arasında birlikteliğin olmadığı da bildirilmektedir. Vajinismusa

eşlik eden ve erkeklerde görülen cinsel işlev bozuklukları çiftin sorunu

olarak ele alınmadığında kolaylıkla gözden kaçabilir. Ancak bu durumun

başlangıçtan beri varolan primer bir bozukluk mu yoksa vajinismusa tepki

olarak sonradan ortaya çıkan sekonder bir bozukluk mu olduğu konusu

tartışmalıdır. Vajinusmus sorunu yaşayan kadının partnerinde cinsel işlev

bozukluklarının gözden kaçırılmaması, kadınla eş zamanlı olarak tedavi

edilmesi, prognozun ve çiftin cinsel yaşamının kalitesinin belirlenmesinde

önemlidir. Vajinismus tedavisi, soruna “vajinismus çiftinin” bir sorunu

olarak değerlendiren, başlangıçtan itibaren ürologları ve erkeği de tedavi

sürecine dâhil eden bir yaklaşımla yürütülmelidir.