“Online Portfolio Hazırlama ve İnternet Uygulamalarını Derslerde Kullanma"


CAN T.

Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kullanımı: K12'ler için Bilgisayar Destekli Öğretim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2006, ss.5

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.5

Özet

Son yıllarda, süreç odaklı değerlendirme önem kazanmaktadır. Sınav odaklı değerlendirmeden öğrenenin öğrenme sürecinde yaptığı çalışmaları değerlendirmek daha gerçekçi bir tutumdur. 2001 yılında Avrupa Topluluğu Eğitim Komisyonu tarafından yayımlanan Avrupa Birliği Diller için Referans Çatısı da süreç odaklı değerlendirmeye özellikle yer vermektedir ve bu bağlamda öğrenenlerin öğrenme süreçlerini yansıtan Gelişim Dosyaları hazırlamalarını desteklemektedir (Can, 2006). Bu bağlamda,  bu çalışmada süreç odaklı değerlendirmeye olanak verecek bir örnek olarak elektronik gelişim dosyaları hazırlama, uygulama ve bunların değerlendirilmesi tartışılacaktır. Bu çalışmada, Elektronik Gelişim Dosyası (EGD) “online portfolio” kavramı için kullanılmaktadır. Yabancı dil sınıflarında Elektronik Gelişim Dosyası (EGD) hazırlama, uygulama, değerlendirme ve bunlarla ilintili olarak çeşitli internet uygulamalarını yabancı dil olarak İngilizce derslerinde kullanma bu çalışmanın çerçevesini belirlemektedir.