Yerli Ekolojik Ürün Ambalajlarının Grafik Tasarım Açısından Normal Ürün Ambalajları Ve Yabancı Ekolojik Ürün Ambalajları İle Mukayeseli Analizi


Creative Commons License

Uğur E. , Özsoy S. A. , Tuncay B.

Mesleki Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.340-351, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Mesleki Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.340-351

Özet

2000'li yıllardan sonra medya ve enformasyon teknolojilerinin gelişmesi ve toplumun tüm katmanlarına yaygınlaşması ile sağlıklı yaşam konusu da gündemin en önemli maddelerinden birini oluşturmaya başladı. Buna bağlı olarak son yıllarda sağlıklı beslenme konusu ilk sıralarda bulunmaktadır. Yediğimiz gıdaların zararları ve sağlıklı beslenme; medyada ve sosyal alanda yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Sağlıklı beslenme ön plana çıkınca ‘ekolojik’ diğer ifadeyle ‘organik’ ürünler toplumun her kesiminde önem kazanmaktadır. Organik ürün üretimi her geçen gün yaygınlık kazanmaktadır ve daha da yaygınlık kazanacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Talebin oluşması ile ekolojik ürün ticareti kurumsallaşmaya başlamıştır. Ekolojik ürünler artık kendi kategorisinde organik olmayan ürünler gibi tüketiciye sunulmaya başlamıştır. Günümüzde ekolojik ürün tercihinde bulunan tüketiciler ambalajı çok dikkate almadan ürün bazlı tercihleri olsa da ilerleyen yıllarda rekabetin artması ve seçeneklerin artması ile ambalaj tasarımının önem kazanacağı aşikardır. Bu çalışmada bugün ülkemizde üretilen özellikle gıda, konserve ve temizlik alanındaki ekolojik ürünlerden rastgele seçim yapılarak grafik tasarım yönünden benzer yerli normal (organik olmayan) ürünlerin ambalajları ve yabancı ekolojik ürünlerin ambalajları ile mukayeseli analizi yapılmıştır.

After 2000s, with the development of media and information technologies and its spread to all layers of society, the healthy life matter has become one of the most important items of the agenda too. Correspondingly, the healthy nutrition takes place near the top in recent years. The harms of food which we consume and the healthy nutrition are being discussed intensively in the media and the social arena. When healthy nutrition comes into prominence, 'ecological' or in other words 'organic' products gain importance at all levels of society. The production of organic products is becoming widespread each passing day and the fact that it will become even more prevalent is an inevitable reality. Ecological product trade has begun to be institutionalized with the formation of demand. Ecological products are now being started to offer to consumers in their own category, like non-organic products. Nowadays, even though consumers who prefer ecological products have product-based preferences without taking much consideration of the packaging, it is obvious fact that packaging design will become more important with the increase of competition and the increase of options in the following years. In this study, a comparative analysis was conducted in terms of graphic design between the packaging of similar domestic normal (non-organic) products and the packaging of foreign ecological products by making a random selection from the ecological products, produced in our country nowadays, especially food, canning and cleaning area.