TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN GENÇ YETİŞKİN KADIN İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SEBEPLERİ VE AİLE İLİŞKİLERİ


Creative Commons License

Acar B. , Çakır G., Mutlutürk H., Topal F., Sali S., Yaman Ö. M.

Turkish Studies , cilt.14, ss.3083-3103, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 6
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.29228/turkishstudies.25861
  • Dergi Adı: Turkish Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.3083-3103

Özet

Bu çalışma ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinde çalışan genç yetişkin kadın işçilerin çalışma sebeplerinin neler olduğu, aile ve çalışma yaşamları arasındaki etkileşimin kendilerini ne yönde etkilediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. İstanbul’un çeşitli ilçelerinde ve Bursa’nın İnegöl ilçesinde toplam 18 genç yetişkin kadın işçi ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda genç yetişkin kadın işçilerin tekstil ile hazır giyim sektöründe çalışma sebeplerinin daha çok ekonomik gereksinim, sosyal çevre etkisi, eğitim hayatı ile ilişki, yaşanılan bölge ve sosyalleşme ihtiyacı gibi faktörlerin etkili olduğu görülmüş; ayrıca katılımcıların aile ilişkilerinin değerlendirilmesine, aile ve iş yaşamları arasındaki etkileşime, iş yaşamının aile içi rol ve sorumluluklar üzerindeki etkisine dair verilere ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan genç yetişkin kadın işçilerinin büyük bölümünün ailesinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıkları ve aileleri tarafından ikincil emek olarak görüldükleri tespit edilmiştir. Katılımcılar, tekstil ve giyim sektörünün niteliksiz ve eğitimsiz iş gücü talebini karşılamaktadırlar. Özellikle hızlı ve kolay iş bulabilmeleri bu sektörleri tercih etmelerinde etkilidir. Zor ve ağır çalışma koşullarına sahip atölyelerde çalışan katılımcıların aileleriyle kaliteli zaman geçirme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama noktasında ciddi sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir.


 adult female workers employed in textile and ready-made garments sectors and how the interaction between family and working life affects them. Qualitative research method was used in the study. Indepth interviews were conducted with a total of 18 young adult female workers in various districts of Istanbul and Bursa's İnegöl districts using a semi-structured interview form. As a result of the study, it was concluded that the reasons of working in textile and ready-made garments sectors of young adult female workers are mostly factors such as economic necessity, social environment effect, relationship with education life, need of region and socialization. In addition, data on the evaluation of the family relations of the participants, the interaction between family and working life, and the effect of working life on the roles and responsibilities of the family were obtained. It was found that the majority of young adult female workers who participated in the study worked to meet the economic needs of their family and were seen as secondary labor. Participants meet the unqualified and untrained labor demand of the textile and ready-made garments sectors. Their ability to find jobs quickly and easily is especially effective in choosing these sectors. Participants working in workshops with difficult working conditions were found to have serious problems in spending quality time with their families and meeting their social needs.