Hardox 400 Ve 450 Kalite Çeliğin Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması


BEKÖZ N. , YILDIRIM S.

13. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2010, ss.701-707

  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.701-707

Özet

ÖZET

 

Günümüzde araç üstü ekipman üretiminde yaygın olarak kullanılan, Hardox aşınmaya dayanıklı çeliğin kaynak sonrası davranışını önceden tahmin edebilmek, kaynaklı yapının mukavemeti ve çalışma verimi açısından oldukça önemlidir.

 

Bu çalışmada; sektörde yaygın olarak kullanılan Hardox 400 ve Hardox 450 aşınmaya dayanıklı çelik levhalar gazaltı kaynak yöntemi ile bindirme kaynağı yapılarak birleştirilmiştir. Bu amaçla; 10x100x100 mm boyutunda levhalar 30° kaynak ağzı açılarak, ticari isimleri SG2 ve SG3 olan iki farklı kaynak teli ile %75 Ar, %23 CO2 ve %2 O2 içeren koruyucu gaz atmosferi altında kaynak edilmiştir. Her iki çelik türünün kaynak edilebilirliğinin karşılaştırılması amacıyla; kaynak bölgeleri metalografik olarak incelenmiş, sertlik taramaları yapılmış, çekme ve eğme testleri uygulanmıştır. İncelemeler sonucunda; ana malzeme ve kaynaklı numunelerden elde edilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılmış ve kullanıcılara önerilerde bulunulmuştur.

 

Anahtar kelimeler: Hardox 400 ve Hardox 450 aşınmaya dayanıklı çelik, metalografik ve mekanik özellikler.

ABSTRACT

 

In welding applications in automotive industry, Hardox wear resistant steel is a common selected material. Therefore, it is important to be able to estimate the mechanical properties and the performance of these parts prior to welding.

 

In this study, Hardox 400 and Hardox 450 wear resistant steel plates have been welded with MAG method. For this purpose; 10x100x100 mm plates with 30° welding grooves were produced and welded with two different commercially available welding wires: SG2 and SG3. The welding experiments were carried under 75% Ar, 23% CO2 and 2% O2 shielding gas mixtures. In order to compare the weldability of these two materials, the tensile properties, bending strength and hardness of the welded specimens were investigated and optical microscopy studies were carried out. In the light of these findings; the results obtained main material and welded specimens were compared each other and advises were given to users.

 

Keywords: Hardox 400 and Hardox 450 wear-resistant steels, metallographic and mechanical properties.