The role of cardiac and endothelial dysfunction in pulmonary arterial pressure changes in experimental hypothyroidism


Creative Commons License

ŞİMŞEK G. , GÜNER İ. , Yaman O. M. , İKİTİMUR B. , Yıldız M., ERSÖZ F., ...Daha Fazla

1st PanAmerican Congress of Physiological Sciences, Physiology without borders, Iguassu Falls, Brezilya, 2 - 06 Ağustos 2014, no.63, ss.45

  • Basıldığı Şehir: Iguassu Falls
  • Basıldığı Ülke: Brezilya
  • Sayfa Sayıları: ss.45

Özet

Çalışmamızda hipotiroidizmde pulmoner arteryal basınç (PAPs) değişimi, olası artışta kardiyak etki ve endotelyal disfonksiyon göstergesi LOX-1’in rolü araştırılmıştır. Yeni Zelanda türü albino erkek tavşanlar kontrol (n=7) ve hipotiroidi (n=7) olarak 2 gruba ayrıldı. Hipotiroidizm tiroidektomi ile cerrahi olarak gerçekleştirildi. Kontrol grubu tavşanlara sham operasyonu yapıldı. Altı hafta bekletilen tavşanlarda anestezi altında PAPs, pulmoner arter çapı (PAd) ve kardiyak parametreler ekokardiyografik olarak incelendi. Endotelyal fonksiyonun önemli göstergesi akım ilişkili dilatasyon (FMD), femoral arterin ultrasonografik ölçüm tekniği ile gerçekleştirildi. Takiben tavşanlardan pulmoner arter ve aorta doku örnekleri alındı. Kan örneklerinde; plazma T3, T4, TSH, LOX-1 okside LDL,  nitrik oksit, endotelin-1, malondialdehid, Cu-Zn süperoksit dismutaz ve glutatyon tayin edildi. Pulmoner arter ve aorta doku örneklerinde LOX-1  ölçümü yapıldı. İstatistiksel değerlendirmede Mann-Whitney U testi kullanıldı. PAPs ve PAd hipotiridili tavşanlarda kontrol grubuna göre anlamlı artışlar gösterdi (p<0.01 ). Sağ ventrikül çapı ve sol atrium çapında anlamlı değişim gözlenmedi. Sol ventrikül diyastol sonu ve sistol sonu çaplar anlamlı olarak arttı (p<0.05, p<0.01). Ancak sol ventrikül kontraktilite göstergeleri fraksiyonel kısalma ve ejeksiyon fraksiyonundaki azalmalar anlamlı bulunmadı. FMD nin hipotiroidizmde azaldığı belirlendi (p<0.01). LOX-1 hipotiroidili tavşanların plazma, pulmoner arter ve aortasında anlamlı artışlar gösterdi    (p<0.001). Plazma okside LDL ve nitrik oksid düzeylerinin hipotiroidizmde arttığı (p<0.001, p<0.01), endotelin-1 düzeylerinin değişmediği belirlendi. Bulgularımız deneysel hipotiroidizmdeki PAPs artışlarının sol kalp disfonksiyonuna bağlı olmadığını, bu süreçten endotelyal disfonksiyonun sorumlu olabileceğini göstermektedir.