Uluslararası Ticarette APEC’ in Artan Önemi Çerçevesinde Türkiye-APEC İlişkileri


ENGİN M. B.

5.Uluslararası İktisatçılar Zirvesi,, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2013, cilt.5, no.5, ss.20-30

  • Cilt numarası: 5
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.20-30

Özet

ÖZET

Dünya ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC), uluslararası ticaret hacminin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Son yıllarda özellikle Asya'daki büyüme oranlarının hızlanması ve ticari gelişmelerin yaşanması, ABD' nin yüzünü Asya Pasifik bölgesine çevirdiğine dair sinyaller vermesi, uluslararası ticarette Türkiye-AB ticaretinin azalmaya başlaması, AB' nin önümüzdeki yıllarda uluslararası ticarette parlak döneminin biteceğine yönelik ortaya konan görüşler Türkiye'nin dış ticaret politikasında rotayı APEC'e doğru yöneltmesi gerektiği görüşünü beraberinde getirmiştir.

Bu çalışmanın amacı; uluslararası ticarette yaşanan son gelişmeleri ortaya koymak, bölgesel işbirliklerinin ve özellikle APEC' in uluslararası ticaretteki artan önemini belirlemek, Türkiye-APEC ticari ilişkileri ile ilgili mevcut durumu ortaya koymak ve Türkiye' nin uluslararası ticaretinde ve APEC ile olan ilişkilerinde nasıl bir politika izlemesi gerektiğine dair bir öneri getirmektir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası ticaret, APEC, Türkiye, AB