Yoğun Bakımdaki Çocuklarda Oral Mukozit Gelişme Durumu


Creative Commons License

Sönmez Düzkaya D., Uysal G., BOZKURT G. , Yakut T.

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, cilt.25, ss.193-200, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 25 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.193-200

Özet

Amaç: Araştırma, yoğun bakımındaki çocuklarda oral mukozit gelişme durumunu değerlendirmek
amacıyla yapıldı.
Yöntem: Araştırma, Ocak-Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul’da bir üniversite hastanesinin çocuk yoğun
bakım ünitesine yatışı yapılmış olan 181 çocuğun Mart -Nisan 2016 tarihleri arasında hasta dosyaları
taranarak retrospektif olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, hasta dosyalarında yer alan bilgiler
taranarak araştırıcılar tarafından toplanmıştır.
Bulgular: Hasta dosyalarından elde edilen veriler değerlendirildiğinde; çocukların yaş ortalamalarının
48.69±3.29 ay olduğu, %37.5’inin solunum sistemi hastalığı tanısı ile yoğun bakımda yattığı, %92.2’sinin
oral beslenemediği, %86.1’inin oksijen tedavisi ve %77.3’ünün steroid tedavisi aldığı görüldü. Hastaların
%2.7’sinde oral mukozit oluştuğu, oral mukozit gelişen hastaların üçünün yoğun bakımdan taburcu
olmadan iyileştiği, ikisinin ise 1. evre oral mukozit ile taburcu edildiği belirlendi.
Sonuç: Çalışmanın yürütüldüğü yoğun bakımdaki çocuklarda, risk faktörlerine rağmen, oral mukozit
oranının düşük olduğu belirlendi.

Aim: To evaluate the development of oral mucositis in patients admitted in the pediatric intensive care
unit.
Method: Descriptive research was carried out by retrospectively scanning files of 181 children, who were
admitted to the pediatric intensive care unit (ICU) of a university hospital in Istanbul between January and
December, 2015. Rather than sampling, the whole population was included in the research. The data was
extracted from patient files by the researchers.
Results: The mean age of the patients was 48.69±3.29 months, 37.5% of the patients were treated in ICU
because of respiratory system diseases, 92.2% could not manage oral feeding, 86.1% received oxygen
therapy, and 77.3% received steroid treatment. Oral mucositis developed in 2.7% of patients, three patients
fully recovered from oral mucositis before discharge from the ICU, and two patients were discharged with
phase 1 oral mucositis.
Conclusion: Although risk factors are prevalent in the ICU, the rate of oral mucositis was low among our
patients.