Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmenlerinin Eğitim Sürecinde ve Öğrenci Yönlendirilmesinde Yaşadıkları Sorunlar


BATDAL KARADUMAN G. , Elgün Ceviz A.

Journal of Continuous Vocational Education and Training, cilt.1, sa.1, ss.1-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Journal of Continuous Vocational Education and Training
  • Sayfa Sayıları: ss.1-17

Özet

Bu çalışmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenlerinin üstün yeteneklilerin eğitim sürecinde ve öğrenci yönlendirilmesinde yaşadıkları sorunlarını ortaya koymaktır. Çalışma 2017 yılı Mayıs ayında BİLSEM’de görev yapmaya devam eden 16 öğretmenlerle gerçekleştirilmiştir Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak tasarlanmış. Veriler açık uçlu sorulardan oluşan “Yarı Yapılandırılmış Öğretmen Görüşme Formu” ile elde edilmiştir. Bulgular sonucunda öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, üstün yetenekli öğrenciler için özel kurumların bulunduğuna oldukça memnun olduklarını belirtmiş ancak öğretmenler, öğrencilerin eğitim sürecinde, öğrencilerin kurumlara yönlendirilmesi ve seçilmesinde bazı sıkıntılar yaşadığını söylemiştir. Seçilen öğrencilerin sayıca fazla olmasından dolayı daha fazla BİLSEM’lere ihtiyaç duyulduğu, seçilen öğrencilerin özel çocuklar olduğu ve üstün yetenekli öğrencilere ulaşabilmek için doğru yönlendirme ile erken tanının çok önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.