Üstün Zekâlılar Öğretmenliği Adaylarının Gözlerinden Bilim İnsanları


CAMCI ERDOĞAN S.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.15, sa.1, ss.130-155, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 15 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.130-155

Özet

Çalışma, üstün zekâlılar öğretmenliği adaylarının bilim insanlarına yönelik sahip olduğu imajların incelenmesini amaçlamaktadır. Nitel araştırma modeli ile yürütülen çalışmaya, üstün zekâlılar öğretmenliği adaylarından oluşan 87 kişilik gönüllü bir grup katılmıştır. Veriler Chambers (1983) tarafından geliştirilen Bir Bilim İnfsanı Çiz Testi (The Draw A-Scientist Test) ve açık uçlu sorularla toplanmıştır. Öğrenci çizimleri bilim insanının özelliklerine (dış görünüş, cinsiyet vb.) ait farklı kriterler açısından değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, daha önce yapılan çalışmalara paralel sonuçlar vermiş ve öğretmen adaylarının bilim insanı imajlarının standart olduğu, bilim insanlarının genellikle gözlüklü, laboratuvar önlüğü giymiş, iç ortamda deney tüpleri, beherler ile çalışan, kitap ve teknoloji ürünleri kullanan ve baskın olarak yalnız olarak çalışan erkekler olduğu ortaya çıkmıştır.

The purpose of this study is to investigate the images of scientists through the eyes of pre-service teachers of gifted students. The study involved 87 volunteer preservice teachers. Data gathered from Chamber (1983)’s Draw-a-Scientist Test (DAST) and open-ended questions. Students’ drawings were evaluated based on some criterions of scientist’s characteristics (e.g., appearance, gender). The results are similar to prior studies and indicate that students’ images about scientists are stereotypical; images are generally with glasses, laboratory coats, working with experiment tubes indoors; using books and dominantly alone males in laboratories.