Doğu Karadeniz Bölgesinde (Sürmene Koyu) Nitrifikasyon Bakterilerinin Aktivitesi


SİVRİ N. , KARACAM H., FEYZİOĞLU M.

Doğa Tr J. of Biology, cilt.22, ss.299-306, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 22
  • Basım Tarihi: 1998
  • Dergi Adı: Doğa Tr J. of Biology
  • Sayfa Sayıları: ss.299-306

Özet

 Bu çalışmada, Aralık 1992-Ağustos 1994 döneminde, Trabzon yöresinde Sürmene Koyu’nda 40º 11' 19"-40º 15' 47" boylamları, 40º 55' 26"-40º 58' 00" N enlemleri arasında kalan sahada belirlenen 9 istasyondan alınan su örneklerinin, fiziko-kimyasal özellikleri ile nitrifikasyon bakterileri arasındaki ilişkiler, mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapılarak belirlenmiştir. İstasyonlarda, su sıcaklığına ait ortalama değerler 6.0-25.9ºC, çözünmüş oksijen değerleri 6.9-9.1 mg/l, ortalama nitrat, nitrit ve ortofosfat değerleri sırasıyla 0.378-0.5 mg/l, 0.023-0.047 mg/l, 0.0055-0.0455 mg/l olarak saptanmıştır. Nitrifikasyon bakterilerinin 100 ml.’deki kuvvetle muhtemel sayısı Nitrosococcus genusuna ait bakteriler için 12-32 hücre/100 ml ve Nitrobacter genusuna ait bakteriler için ise 12-29 hücre/100 ml olarak tespit edilmiş ve diğer parametrelerle ilişkileri istatiksel yönden karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, çalışma alanının besleyici element konsantrasyonları ve nitrifikasyon yönünden oldukça verimli olduğu ortaya çıkmıştır