Grafik Tasarımın Kültür Endüstrisine Etkisi


BOSTANCI E.

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2016, ss.581-594

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.581-594

Özet

Tüketim toplumunun genişlemesiyle ortaya çıkan, kültür endüstrisi kavramı gün geçtikçe bazı mesleklere daha çok ihtiyaç duymakta ve bu mesleklere olan önemde artmaktadır. Grafik tasarım da bu mesleklerden birisidir. Teknolojinin ilerlemesi, internetin yaygınlaşması, sonrasında sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte yapılan tasarımlar basılı bir materyal haline gelmeden sosyal medya aracılığıyla bilgisayar, telefon, tablet vb. ekranına düşmektedir. Dijital baskı yöntemiyle birlikte daha sık duyduğumuz kişiye özel baskı terimi artık daha da öznelleşerek -sosyal medya tasarımlarıyla birlikte- tamamen kişiye özel bir hale gelmiştir. Bu bağlamda tasarımcılar; psikologlarla, sosyologlarla ve istatistikçilerle birlikte insan mühendisliğini gerçekleştiren iş kolunun önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada; günümüzde tanıtıcı bir rolden çıkarak, manipülatif bir rol üstlenen tasarımcının (özelde grafik tasarımcının) kültür endüstrisine olan etkisi, betimsel bir yöntem olan; içerik analizi yöntemiyle irdelenecektir. Tasarımlarda konu edilen ürün veya hizmetin ötesinde, görsellerin ve tasarımsal elemanların aracılığıyla arzuların ve zevklerin nasıl manipüle edildiği örneklerle incelenmeye çalışılacak, kültürel ve sosyal bir olgu olarak grafik tasarımcının rolü tartışılacaktır.

Anahtar kelimeler; Grafik Tasarım, Kültür, Kültür Endüstrisi, Kapitalizm, Sosyal Medya

The concept of culture industry more need for certain professions as the day goes on.Consumer society has emerged with the expansion of the concept of culture industry. The concept of culture industry more need for certain professions as the day goes on. For this reason, increase in importance of these professions. Also, graphic design is one of those professions. The advancement of technology, the spread of the Internet, social media after with development social media the committed printed before it becomes material falling into screen of phones, tables, etc through the social media. We began to hear more frequently the term of customizable print with the digital printing method. The term of customizable print is more subjective now and it became more personal via with social media designs-. In this context, designers realize human engineering with the psychologists, sociologists, statisticians and they form an important part of business line. In this study, beyond the scope of the product or service in the design; it will be analyzes using content analysis method designer the impact of the cultural industries, which designers that taking manipulative role (in particular graphic designer) out of informative role. In this study, beyond was the mentioned of the product or service in the design how the desires and tastes manipulated, it will try to examine with examples through visual and schematic elements. The role of graphic designer will be discussed as a socio cultural phenomenon. In this study, beyond was the mentioned of the product or service in the design how the desires and tastes manipulated, it will try to examine with examples through visual and schematic elements.

Key words; Graphic Design, Culture Industry, Capitalism, Social Media