Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Sürecinde Gerçekleştirmeleri Beklenen Davranışları Gösterme Durumları/ THE MODE OF BEHAVIOR THAT HAVE BEEN EXPECTED FROM TEACHERS IN THE PROCESS OF LEARNING AND TEACHING


Ada S., Şimşek Ö., Küçüktepe C.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi/ Journal of Turkısh Cultural Studies, sa.6, ss.155-180, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2002
  • Doi Numarası: 10.24058/tki.90
  • Dergi Adı: Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi/ Journal of Turkısh Cultural Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.155-180

Özet

Eğitimin kalitesinin büyük ölçüde öğrenme ve öğretme sürecinin etkililiği ve verimliliğine bağlı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Öğretim sürecinin etkili olması, öğretmenlerin öğretim sürecinin etkililiğini artıracak davranış-ları göstermelerine bağlıdır. Bu araştırma, öğretmenlerin bu tür davranışları ne derece gösterip göstermediklerinin saptanması amacı ile yapılmıştır. Araştırma, özel okul ve devlet okulları olmak üzere toplam 36 okulda ve bu okullarda görev yapan toplam 280 öğretmen üzerinde yapılmıştır. Araştır-mada veri toplama aracı olarak öğretmenlerin kişisel bilgilerini içeren ve 4 maddeden oluşan kişisel bilgi formunun yanı sıra öğretmenlerin öğretim sürecinde göstermeleri gereken davranışları içeren ve 17 maddeden oluşan gözlem formu kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen davranışları ders sırasında gözlenerek, genel olarak davranışları gösterme durumları ile cinsiyet, meslekî kıdem, mezuniyet durumu ve çalışılan okul türü değişkenlerine göre davranışları göstermede bir farklılaşma olup olmadığı saptanmaya çalışıl-mıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin öğretim sürecinde göstermeleri gereken davranışların büyük bir bölümünü göstermedikleri de saptanmıştır.