ASDEP Kapsamında İstihdam Edilen Personellerin Homofobi Düzeylerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Artan T. , Özkan A. O.

Journal of Social Humanities Sciences Research (Jshsr), vol.5, pp.1501-1514, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Journal of Social Humanities Sciences Research (Jshsr)
  • Page Numbers: pp.1501-1514

Abstract

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2016 yılı itibariyle Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında personel istihdam etmeye başlamıştır. Program kapsamında istihdam edilen farklı meslek gruplarından pek çok personel, nihai olan "yaşam koşullarını iyileştirme" hedefiyle topluma hizmet sunmaktadırlar. Bu noktada toplumu oluşturan gruplardan biri olarak eşcinsel bireyler de, doğal olarak sunulan bu hizmetlerden faydalanma hakkına sahiptirler. Bu araştırmada, ASDEP kapsamında istihdam edilen personellerin; eşcinsel bireylere hizmet sunma noktasında tutum ve davranışlarına yansıyabilecek homofobi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma dâhilinde 171 kişiye ulaşılarak sosyo-demografik bilgi formu aracılığıyla genel demografik bilgiler edinilmiş ve ardından Hudson ve Ricketts Homofobi Ölçeği verilerek bu kişilerin homofobi düzeylerinin ölçülmesi sağlanmıştır. Katılımcılar; Türkiye'nin farklı illerinde yaşamakta ve yaşları 22 ile 43 arasında değişim göstermektedir. Katılımcılardan 128'inin biyolojik cinsiyeti kadın ve 43'ünün biyolojik cinsiyeti erkektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda sosyo-demografik sorulara verilen cevapların içerikleri katılımcıların homofobi düzeyleri açısından değerlendirilmiştir. Sonuçlar, ASDEP kapsamında istihdam edilen farklı meslek gruplarının homofobi düzeyleri arasında farklılık olduğunu ve aynı zamanda cinsiyet ile anne-baba eğitim durumunun homofobi düzeyini etkileyen bir faktör olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler: Homofobi, ASDEP, Sosyal hizmet, Sosyal çalışma