Dijital Dünyada Yeni Yönelişler, Yeni İhtiyaçlar


Creative Commons License

KAYSİ F.

7th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.23

  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.23

Özet

İnternet kullanım oranının ve internete bağlı cihaz kullanımının hızlı bir şekilde artması sonucunda, internetin etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik farklı beklentiler ve ihtiyaçlar eğitim alanında da ortaya çıkmıştır. Eğitimde sıkça karşımıza çıkan grup ve proje çalışmalarında; zaman, mekan, bilgi, belgelerin güvenli bir şekilde saklanma ve bozulmaması ihtiyacı sınırlılığı yüzünden gruptaki kişiler çeşitli problemlerle karşı karşıya gelebilmektedir. Grup üyelerinin veya proje çalışanlarının fiziksel olarak bir araya gelememesi ve aynı anda tek dokuman üzerinde çalışmak zorunda kalabilmeleri, diğer üyelerin çalışmaya etkin olarak katılmasını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu durum, dijital ürünlere erişimde farklı bir altyapının oluşturulmasını günümüz ihtiyaçları içerisine sokmuştur. Kullandığımız dijital bilgilerimizin her geçen gün artıyor olması sonucu bunları güvenli, bozulmadan ve istediğimiz zaman diliminde erişerek düzenleme ihtiyacını ortaya çıkmıştır. Bulut bilişim alt yapısı kısaca, internet tabanlı ve bilgilerimizin güvenli bir şekilde saklanması ve yedekleme imkanları sayesinde bozulmasını engelleyebilen bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bulut bilişim alt yapı hizmetini kullanan ve ücretsiz olarak elde edilebilecek bazı uygulamaların kullanılması sayesinde, büyük dosyaların saklanması ve erişimi daha kolay hale gelecektir. Bulut bilişim alt yapı hizmetinin kullanılmanın avantajları arasında; harici disk kullanmaya gerek kalmadan tüm dokümanlara erişme ve düzenleme yapabilme, kullanılan dokümanın bozulmasını veya kaybolmasını engellemek, aynı doküman üzerinde farklı kişilerin de düzenleme yapabilmesine olanak tanımak gibi bazı avantajlar sayılabilir. Dezavantajları arasında ise, internete karşı artan bir bağımlılık, dizinleme hatası sonucu dokümanlara erişmede sıkıntı ve yanlış bir sürüm üzerinde düzenleme yapmak gibi maddelerden bahsedilebilir. Sonuç olarak bulut bilişim alt yapısı, masaüstü uygulamalar dahil olmak üzere pek çok farklı uygulamaların kullanılmasını sağlayabilen bir hizmettir. Bulut bilişim kullanımının, eğitimde çeşitli projelerin yürütülmesi veya grupla çalışmanın gerekli olduğu zamanlarda kullanılması, bazı sınırlılıkları ortadan kaldırabilir ve eğitimin niteliğini arttırabilir. Bulut bilişim uygulamaların kendilerine göre her ne kadar da farklı avantajları olsa da, proje veya grup çalışmalarının bulut bilişim alt yapısını destekleyen uygulamalarda barındırılması, aynı anda farklı mekanlardan ve zamanlarda erişimi sayesinde, kullanıcılar için internette geçirilen zamanı da daha etkin bir şekilde kullanmaya yarayabilir. Son olarak, Proje yöneticisinin veya grup başkanının, diğer kullanıcılardan hariç bir şekilde; kontrol, düzenleme ve ekleme yapmasına olanak tanıyan uygulamalar sayesinde, sosyal medyanın veya internet kullanımının çok hızlı bir şekilde arttığı günümüzde, bireylerin internet başında geçirdikleri zamanını daha nitelikli kılabilir.