Drivers and Barriers for Sustainable Port Management: A Triple Bottom Line Approach


Büyüksaatçı Kiriş S. , Yılmaz Börekçi D.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.192-220, 2018 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17336/igusbd.378645
  • Title of Journal : İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.192-220

Abstract

It is widely recognized that sustainability plays important role in any system of supply chains. Sustainability is also an important issue for the port industry as nodes in supply chains. The purpose of this research is to gain better understanding of sustainable port system. Further specific objective of this study is to contribute to the sustainable port systems’ literature by analyzing the drivers and barriers for sustainable ports. We review sustainable supply chain literature in addition to the sustainable port literature with emphasis on drivers and barriers of sustainability in port systems.  We concentrate on sustainability in economic, environmental and social dimensions with the perspective of the Triple-Bottom-Line approach. Thus, we decompose the drivers and barriers for sustainable port systems in economic, environmental and social dimensions. By this decomposition, we assess the balance of the sustainable port literature in these dimensions. We observed that drivers concentrate on environmental sustainability issues and barriers concentrate on economic sustainability issues in sustainable port literature.

Sürdürülebilirlik, tedarik zinciri sistemlerinde önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda, tedarik zincirlerinde düğüm noktaları olan limanların sürdürülebilirliği konusu da giderek daha çok önem kazanmaktadır. Bu çalışmada; sürdürülebilir liman sistemlerini daha iyi anlamaya dönük olarak limanlarda ve liman işletmelerinde sürdürülebilirlik literatürü ele alınmakta, yönlendiriciler ve engeller belirlenmekte ve belirlenen bu faktörler, ekonomik-sosyal ve çevresel değerlerin birleşimini içeren üçlü bilanço (triple bottom line) yaklaşımı doğrultusunda incelenerek kavramsal bir analiz sunulmaktadır. Bu ayrıştırmayla, sürdürülebilir liman literatürünün üçlü bilançodaki dengesi değerlendirilmektedir. Çalışma sonucunda; sürdürülebilir liman literatüründe yönlendiricilerin çevresel sürdürülebilirlik konularında, engellerin ise ekonomik sürdürülebilirlik konularında yoğunlaştığı gözlenmiştir.