DEV HİDRONEFROZ: LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL NEFREKTOMİ İLE TEDAVİ


Creative Commons License

Demirdağ Ç. , Çitgez S.

5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Mart 2018, ss.21

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.21

Özet

Amaç: Dev hidronefroz nefrektomi yapılan hastalarda nadir olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek açık cerrahi gerek laparoskopik cerrahi bu hastaların tedavisinde uygulanabilecek tedavi alternatifleridir. Bu çalışmada dev hidronefroz tespit edilen ve transperitoneal laparoskopik nefrektomi ile tedavi edilen hastalar sunulmaktadır.

Metod: Eylül 2012 ve 2017 tarihleri arasında böbrekte dev hidronefroz saptanan 8 hastaya (6’sı sağ, 2’si sol) transperitoneal laparoskopik nefrektomi operasyonu uygulandı. Hastaların ortalama yaşı 32,7 (26-52) idi. Hastaların 6’sınde yakınma olarak yan ağrısı, 1 hastada mide bulantısı saptanırken 1 hastada yakınma yoktu. Etiyolojide 6 hastada UPJ darlığı, 1 hastada UVJ darlığı, 1 hastada da üreter taşı saptandı. Hastalara standart 4 (2 adet 10’luk, 2 adet 5’lik) trokar kullanılarak operasyon gerçekleştirildi.

Bulgular: Ortalama operasyon süresi 110 dakika (90–140), hastanede kalış süresi 3,5 gün (3–7) ortalama kan kaybı 130cc (90-140) olarak saptandı. Hastaların hiçbirinde operasyon sırasında veya sonrasında komplikasyon izlenmedi. Kan transfüzyonu gereksinimi olmadı.

Sonuç: Operasyon öncesi ve sonrası kreatinin ve hematokrit değerlerinde anlamlı değişiklik saptanmadı (p>0,05).