Role of the demographic factors in the process of hotel information systems adoption


Tarcan E., VAROL E. S.

An International Interdisciplinary Journal TOURISM, cilt.58, no.2, ss.127-144, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 58
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: An International Interdisciplinary Journal TOURISM
  • Sayfa Sayısı: ss.127-144

Özet

Bilgi teknolojileri, yenilikçi ve sayısal olarak artan rakiplerin yer aldığı sürekli değişen işletme çevresiyle birlikte,  örgütlerin rekabet üstünlüğünü sağlayabilmeleri ve sürdürebilmeleri için kullanılabilecekleri stratejik bir araç haline gelmiştir. Konaklama işletmeleri de örgütsel çıktılarını geliştirmek için otel bilgi sistemleri (HIS)’ ni kullanmaktadır. Paydaşların beklentilerine uygun olan HIS daha düşük maliyetlerle daha yüksek servis ve hizmet kalitesi seviyelerine ulaşmak için büyük bir potansiyele sahiptir. Bu tür herhangi bir sistem uygulanmadan önce HIS’nin kullanma eğilimini etkileyen faktörler gözönüne alınmalıdır. Bu nedenle bu araştırma, Türkiye’deki beş yıldızlı oteller bağlamında, HIS ile ilgili olarak  çalışanların bu sistemlerin kullanımı konusundaki kanaatleri ve eğilimleri üzerine demografik faktörlerin etkisini incelemeye çalışmaktadır. Bu amaçla Teknoloji Kabul Modeli (TAM)’nin cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi değişkenleriyle genişletilmiş bir versiyonu kullanılmıştır. Bu çalışma, demografik değişkenlerin TAM’nin faktörleri üzerine etkisinin kısmi olduğunun belirlenmesine rağmen, bu değişkenlerin teknoloji kabul sürecinin daha iyi anlaşılması ve HIS’lerinin doğru seçimiyle ilgili karar verme sürecinde yöneticiler için yararlı bir araç olabileceğini göstermiştir.

With the ever changing business environment of more and innovative competitors, information technologies (ITs) have become a strategic tool for attaining competitive advantages in organizations. The hospitality sector also extensively relies on the hotel information systems (HISs) to improve their organizational outputs. HISs being up to the expectations of the stakeholders have a great potential in achieving higher levels of service quality and satisfaction with lower costs. Hence, it should be taken into account the roles of the factors influencing intention to use (IU) of an information system (HIS) before any such system is applied. Then this study attempts to examine the impact of the demographic factors on employees’ beliefs and intentions of usage related to HISs in the five star hotels context in Turkey. For this assessment, a modified version of the technology acceptance model (TAM) extended with the gender (GEN), age (AGE) and level of education (EDU) variables had been used. Although the affects of demographic variables on TAM constructs were partially approved, this study indicates that demographic variables will be able to be a helpful tool for managers in better understanding the technology acceptance process, and in decision making process for the right choice of HISs.