Kuşaklı Hitit Uygarlığına Ait Arkeolojik Kalıntıların Hücresel Yapay Sinir Ağları (HYSA) Kullanılarak Görüntülenmesi


ALBORA A. M. , UÇAN O. M.

Jeoarkeoloji – Arkeojeofizik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 November 2005, ss.101-106

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.101-106

Özet

Bu çalışmada, Elektronik Mühendisliğinde güncel filitreleme tekniği olarak kullanılmakta olan Hücresel Yapay Sinir Ağları (HYSA) yöntemi kullanılmıştır. Arkeojeofizik çalışmalarda özellikle yeryüzüne yakın yapıların görüntülenmesi önemlidir. Çalışma sahası olan Sivas-Altınyayla bölgesi Başören Köyünün hemen doğusunda bulunmaktadır. Bu bölgede Hitit Uygarlığına ait kalıntılar üzerinde yapılan manyetik çalışmalar sonucunda elde edilen haritaya HYSA yöntemi uygulanmıştır. Burada amaç, yapı sınırlarının saptanması ve anomali haritasındaki gürültülerin analiz edilerek daha net görüntülenmesi ile Hitit uygarlığının kalıntılarının yerlerinin saptanmasıdır.