Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kliniklerinden İstemi Yapılan QuantiFERON-TB Gold Test Sayıları ve Sonuçları ile Paralel Olarak Klinik Kullanımdaki Yeri: 2 Yıllık Retrospektif Değerlendirme


Creative Commons License

Sirekbasan S., Dinç H. Ö. , Özbey D., Akkuş S. , Sarıbaş A. S. , Kocazeybek B. S.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt.73, sa.3, ss.203-207, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 73 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.4274/atfm.galenos.2020.32559
  • Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
  • Sayfa Sayıları: ss.203-207

Özet

Amaç: Bu retrospektif çalışma Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin farklı kliniklerinden spesifik amaçlara dönük istemi yapılan QuantiFERON-TB Gold (QFT)

testinin kullanım sıklığının ve sonuçlarının belirlenmesi ile bu testin kliniğin amaçlarına dönük uygunluğunun olup olmamasının değerlendirilmesi

amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında çeşitli kliniklerden gönderilen ve laboratuvarda tam kan örneğinden ticari kitin

öngörüleri doğrultusunda in vitro çalışması yapılan QFT testinin istem yapan kliniklere göre sayısı ve sonuçları retrospektif olarak belirlenmiş ve

değerlendirmeye alınmıştır.

Bulgular: Çeşitli kliniklerden gönderilen 1.207 hastaya ait tam kan örneklerinin 151’inde (%12,5) pozitiflik saptanmıştır. Test isteminin en sık 297

(%24,6) olgu ile nöroloji kliniğinden yapıldığı, bunu sırasıyla 235 (%19,5) ve 142 (%11,8) olgu ile romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları kliniklerinin

takip ettiği tespit edilmiştir. Test istemi yapan birimler arasında en sık pozitif saptama oranının göz hastalıkları kliniğinden olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Testin istem sıklığının özellikle göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları kliniklerinde fazla olması beklenirken onların yerine nöroloji ve

romatoloji kliniklerinde daha fazla olması, buna karşın yüksek pozitifliğin göz hastalıkları kliniğinde görülmesi dikkat çekicidir. QFT testinin klinikler

düzeyinde test istem sayısına ve buna bağlı pozitiflik sonuç ilişkisine bakıldığında amaca dönük istem sayısı ile alınan pozitiflik sonucu arasında bir

uyumsuzluk olduğu belirlenmiştir. Hem ticari kitin maliyeti hem de alınan pozitiflik sonuçlarının klinisyenlere yol göstericiliği hususundaki etkinlik

göz önüne alındığında kliniklere göre test isteminin ulusal algoritmalar düzeyinde tekrar gözden geçirilmesinin yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Latent Tüberküloz Enfeksiyonu, Mycobacterium tuberculosis, Tanı, Tüberküloz