ÜSTKAVRAMSAL FAALİYETLERLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KAVRAMSAL DEĞİŞİM METİNLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KUVVET VE HAREKET KONULARINI ANLAMALARINA OLAN ETKİSİ


DEMİR GÜLDAL M. , Yürük N.

10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi(X. UFBMEK), Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012, ss.132

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Niğde
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.132

Özet

Bu araştırmanın amacı düz metinleri, çürütücü metinleri ve üstkavramsal faaliyetlerle zenginleştirilmiş kavramsal değişim metinlerini okuyan Fen Bilgisi öğretmen adaylarının okuma süreci sonrasındaki kuvvet ve hareket konularıyla ilgili kavramsal anlamaları arasındaki fark olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmanın örneklem grubunu, Ankara’daki bir üniversitede Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında 3.sınıfta okuyan 99 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada ön test- son test deneysel desen araştırma metodu kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak çoktan seçmeli sorulardan oluşan Kuvvet Konuları Testi kullanılmıştır. Öğrencilerin metinleri okumadan önceki kavramsal anlamaları istatistiksel olarak kontrol altına almak amacıyla verilerin analizi ANCOVA ile yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre düz metin okumuş olan öğretmen adayları ile üstkavramsal faaliyetlerle zenginleştirilmiş kavramsal değişim metinleri okumuş olan öğretmen adaylarının kavramsal anlamaları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üstkavramsal Faaliyetler, Kuvvet ve Hareket, Alternatif Kavram