Subklinik mastitili ineklerden izole edilen Staphylococcus aureus izolatlarının antibiyotik duyarlılık profillerinin çıkarılması ve Koagulaz gen polimorfizmine göre tiplendirilmesi


Kenar B., BAĞCIGİL A. F. , Kuyucuoğlu Y., BAŞARAN KAHRAMAN B. , KONAK S.

X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi., İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye