Wave-Cnn Yöntemi Kullanılarak Sivas Divriği Dumluca Maden Sahasının Rezervinin Çıkartılması


BAL A., ALBORA A. M. , UÇAN O. M.

Sinyal İşleme ve Uygulamaları Kurultayı SIU, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2002, ss.242-247

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Denizli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.242-247

Özet

Bu çalışmada, Wave-CNN algoritması ilk kez geliştirilerek elektronik mühendisliğinde ve jeofizik mühendisliğinde kullanılmıştır. Bu algoritmada, wavelet yönteminin kenar ve köşe saptamalarındaki başarı ile (Cellular Neural Network) CNN yönteminin rejyonal-rezidüel ayrımındaki başarısı birleştirilmiştir. Bu algoritma arazi uygulaması olarak da Türkiye-Sivas Dumluca bölgesinin de bulunan Dumluca demir madeni sahasına uygulanmıştır. Maden sahası üzerinde yapılan sondajlar ve yöntemden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve neticeler oldukça başarılı bulunmuştur.