“FEMİNİST ŞEHİR – BİR SAHA REHBERİ” KİTABINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME


Nisanoğlu G., Canbulut T.

Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.70-79, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.70-79

Özet

Bu metin, Leslie Kern tarafından yazılan Feminist Şehir – Bir Saha Rehberi isimli kitabın bir değerlendirmesidir. Kitap, ataerkil bir bakış açısıyla tasarlanmış ve kadınların ihtiyaçlarına cevap vermeyen kentsel alanların kadınların deneyimledikleri kentsel yaşamda nasıl bir yansıması olduğuna dair yazarın yaşamından kesitleri ve literatürden bilimsel bakışları içermektedir. Kitap kadınların yaşadıkları zorluklara ve bu zorlukların çözümüne feminist coğrafya perspektifinden bakmaktadır. Bu değerlendirme metni iki bölüm olarak tasarlanmıştır: birincisi kitabın bölümlerine dair bir değerlendirme, ikincisi ise kitabın feminist çalışmalara yapabileceği katkılar şeklindedir.

This text is an assessment of the book named Feminist City – A Field Guide, written by Leslie Kern. The book contains sections from the author's life and scientific perspectives from the literature on how urban areas designed from a patriarchal perspective and do not respond to women's needs reflect on women's urban life experiences. The book looks at the challenges faced by women and their solutions from the perspective of feminist geography. This assessment text is designed as two parts: the first is an assessment of the book's chapters, and the second is the contributions the book can make to feminist studies.