Üniversite mezunlarının akademik başarılarını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi


Creative Commons License

KAYSİ F. , AYDEMİR E., GÜROL M.

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.16, ss.391-408, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 16 Konu: 31
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.391-408

Özet

Öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen faktörlerin bilinmesi, öğrencilere yönelik yapılması hedeflenmiş öğretim su¨reçlerinin daha planlı olmasını sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin, akademik olarak başarılı olmak isteme nedenleri ve akademik başarılarını olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirlemek ve incelemektir. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmada, durum çalışması deseni kullanılmış olup katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklem çeşitlerinden ölçu¨t örnekleme kullanılmıştır. Katılımcılar, 2014-2015 akademik yılında programlarından 1, 2 ve 3. olarak mezun olmuş dokuz gönu¨llu¨ olarak belirlenmiştir. Yarı yapılandırılmış göru¨şme formu aracılığıyla göru¨şmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bazı sonuçlar; katılımcıların çalışarak başarı elde ettikleri, başarıyı elde etme nedeni olarak hedeflerine ulaşmanın etkili olduğu şeklindedir. Kendilerini olumlu yönde etkileyen faktörler olarak elde ettikleri başarılar, bu su¨reçte gördu¨kleri destekler ve belirledikleri hedeflere ulaşmak gibi sonuçlar elde edilmiştir. Son olarak, başarılarının sırrı olarak dersi takip etmek, derste not tutmak, ders çalışmak, programlı olmak ve ödev yapmak şeklinde sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, öğrencilerin elde ettikleri başarılar kendileriyle paylaşılarak motivasyonlarının arttırılması ve derslerde öğrenilen bilgilerin uygulamadaki örneklerinin gösterilmesi, öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde arttırabileceği şeklinde önerilerde bulunulabilir.

Knowledge about factors in students’ academic achievement is likely to ensure that target instructional processes are organized and updated. The purpose of this study is to identify and explore why students want to have academic achievement and what factors affect their academic achievement positively or negatively. The study was conducted using qualitative research techniques, and it was designed as a case study. The participants were chosen through criterion sampling, a purposive sampling technique. The final sample consisted of nine volunteers who had been ranked first, second or third in their department when they graduated in the 2014-2015 academic year. The data were collected through semi-structured interviews. Findings were obtained through content analysis. The study concluded that the participants achieved success by studying hard and they considered fulfilment of objectives as the reason for their achievement. The factors that affected them positively included the amount of success they had already had, the support they were given during the process, and fulfilment of objectives. Finally, the secret of their success was following the lessons, taking notes during the lessons, studying, being organized, and doing homework. The results suggest that students’ academic achievement could be positively affected if they are motivated by being informed about what they have already achieved and if they are provided with practical examples of what they learn in lessons.