Aydınlatma Elemanlarının Parametrelerinin Yaşlanmaya Bağlı Değişimi


ÖZTÜRK B., ERSOY YILMAZ A. , UĞUR M.

3e Electrotech, ss.190-200, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: 3e Electrotech
  • Sayfa Sayıları: ss.190-200

Özet

Bu çalışmada, iç aydınlatma elemanlarının performanslarına etki eden yaşlanma parametresinin ve etki düzeyinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında yaşlanmanın, aydınlatma elemanlarının aydınlık düzeyine, parıltısına, renk sıcaklığına ve renksel geriverim indisine, kısa ve uzun zaman içerisindeki etkisi incelenmiştir. Klasik ve yeni nesil lambaları karşılaştırmalı olarak incelemek amacıyla dört farklı tip lamba belirli aralıklar ile, günde bir açma-kapama yaptırılarak yaşlandırılmış ve her yaşlanma periyodu sonunda parametrelerinde meydana gelen değişimler kaydedilmiştir. Elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

In this paper, the ageing parameters which effect the performance and effect level of indoor lighting equipment has investigated. Also effect of ageing on illuminance, luminance, color temperature and color rendering index of lighting equipment in short and long term has analyzed. For this purpose that classic (Tungsten filament lamps) and new generation (LED, Compact Fluoresent lamps) lighting equipments investigating relatively, four different type lamps were aged by certain periods which has one on-off and lamp parameter has measured at the end of each period. Finally, all measured data have examined in comparative.