İç Mekan (İndoor) Ve Dış Mekan (Outdoor) Reklam Ürünleri Üretiminde Kullanılan Teknolojilerin ve Malzemelerin Tanımlanması (Optimizasyonu)


Creative Commons License

Uğur E.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS JOURNAL), ss.128-151, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.16992/asos.13710
  • Dergi Adı: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS JOURNAL)
  • Sayfa Sayıları: ss.128-151

Özet

Günümüzde özellikle endüstriyel ürünlerin üretimi büyük oranda multidisiplin faaliyet süreçleri ile gerçekleşmektedir. Birçok ürün, farklı teknolojiler ve malzemeler kullanarak ve farklı yetkinliklerin eş güdümlü çalışması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı bir meslek grubunun üretim yapısında yer alan temel teknolojilerin, malzemelerin ve üretim süreçlerinin tanımlanması teknik ifade ile optimizasyonu üç açıdan önem taşımaktadır. Birincisi, o meslek dalının işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili kapsamının bilinmesine yardımcı olur, ikincisi, sektörlerin ulusal meslek standartlarının oluşturulmasında hangi yetkinliklere gerek olacağının bilinmesini sağlar, üçüncüsü, orta veya üniversite düzeyinde eğitim müfredatlarının hazırlanmasında rehberlik imkanı sunar. Reklam ürünleri üretimi, özellikle 1990 yıllarının ikinci yarısından itibaren teknoloji, malzeme ve kapasite olarak büyük bir ivme kazanmıştır. Son yıllarda da baş döndürücü bir hızla büyüyen sektörün eğitimli işgücü ihtiyacı, çalışanların statüleri ve işçi sağlığı ve güvenliği konularında eksiklikler ortaya çıkmıştır. Meslek odaları, eğitim kurumları ve devletin ilgili birimlerinin, reklam ürünleri üretimi işkolunu tüm yönleri ile tanımlayan çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Reklam ürünleri üreten işletmelerin orta ve küçük çaplı olmaları dikkatlerden kaçmasına neden olmaktadır. Makalede iç mekan ve dış mekan reklam ürünleri üreten işletmelerin üretimde kullandıkları teknolojiler, malzemeler ve üretim süreçleri ortaya konularak bu meslek dalının sınırları çizilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler
İç mekan reklam, dış mekan reklam, reklam üretim süreçleri, reklam ürünleri üretim teknolojileri, reklam ürün malzemeleri