İŞİTMESİ NORMAL BİREYLERE UYGULANAN İŞİTSEL EĞİTİM ÖNCESİ VE SONRASI SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Ataş A. , Çetin Kara H., Deniz B. , Yaz G., Toptaş G., Engin Ö., ...Daha Fazla

III.Ulusal İstanbul Odyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.14

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.14

Özet

İşitmesi normal ve işitsel işlemleme problemleri yaşayan bireylere, işitsel işlemleme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim uygulayarak, eğitim öncesi ve sonrası sonuçları karşılaştırıp santral işitsel işlemleme becerilerini destekleyici alternatif bir eğitim modeli oluşturmaktır. Bu çalışmaya 18-24 yaş aralığında işitmesi normal sınırlarda işitsel işlemleme zorlukları yaşadığı tespit edilen 20 birey (10 sağlak, 10 solak) ve kontrol grubu için 20 birey dahil edilmiştir. Katılımcılara 3 hafta boyunca haftada 4 saat eğitim uygulanmış ve tüm bireylerin daha önceden belirlenmiş işitsel becerilerindeki (işitsel bellek, gürültüde okuduğunu anlama, dikotik dinleme vb.) değişim değerlendirilmiştir. Eğitim öncesi ve sonrası tüm katılımcılara Frekans Patern Testi, Süre Patern Testi, Rastgele Aralık Tespit Etme Testi (RGDT) ve elektrofizyolojik testler (Kortikal İşitsel Uyarılmış Cevaplar-CAEP, P300, Eşleşmeyen Negativite-MMN) uygulanmıştır. İşitsel eğitim öncesinde ve sonrasında yapılan değerlendirmelerde, frekans-süre patern testleri ve RGDT değerlerinde anlamlı bir fark bulunmuştur. İşitsel eğitim takip programında öncesi ve sonrasında yapılan karşılaştırmalarda ise, eğitim sonrası işitsel performansta iyileşme gözlenmiştir. Bu çalışmada kullanılan işitsel eğitim programının işitmesi normal bireylerde işlemleme becerilerinin etkili olduğu gözlenmiştir.