Ultrasonik Uyarımın Cam Karbomer Simanının Mekanik Özellikleri Üzerinde Olan Etkisi


Gümüştaş B.

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.106

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.106

Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı cam karbomer simanların ve cam iyonomer simanların sertleşmesi esnasında uygulanan ultrasonik

uyarımın materyalin bükülme dayanımı ve mikro sertliğine olan etkisini incelemektir.

Yöntem: Bir camkarbomer (GCP Dental) ve iki geleneksel camiyonomerden (Aqua Ionofil Plus, Voco)( KetacMolar Easymix, 3M

ESPE) 2mm x 2mm x 25mm boyutlarında yirmişer çubuk üretilmiştir. Bu çubukların yarısına sertleşme aşamasındayken 60 saniye

süre ile ultrasonik uyarım verilmiştir. Materyallerin sertleşmeleri tamamlandıktan sonra üniversal test makinesinde bükülme

dayanımları ölçülmüştür. Sonrasında teste tabi tutulmuş parçaların mikro sertlikleri belirlenmiştir. Elde edilen verilerin

istatistiksel analizinde ANOVA ve Tukey testi kullanılmıştır.

Bulgular: Tüm gruplar bükülme dayanımı ve mikro sertlik değerleri açısından birbirlerinden anlamlı olarak farklıdır (p<0.05).

Gruplar arası karşılaştırılmada ultrasonik uyarım almış gruplar almayanlara göre daha yüksek bükülme ve mikro sertlik değerlerine

sahiptir (p<0.05). Tümgruplar karşılaştırıldığında en yüksek kırılma vemikro sertlik değerlerini ultrasonik uyarımalmış cam

karbomer grubu göstermektedir. (p<0.05)

Sonuç: Ultrasonik uyarım,mekanik özelliklerinin düşük olduğu bilinen camkarbomer ve camiyonomer simanlarında bu özellikleri

arttırabilecek önemli bir faktördür.

Objective: The aimof this in vitro study was to assess the influence of ultrasonic wave propagation on the flexural strengths and

microhardness of glass ionomer cements (GIC) and glass carbomer cements (GCP).

Method: A total of twenty bar shaped specimens (2mm x 2mm x 25mm) for each material, were prepared from Ketac Molar

Easymix (3MESPE Seefeld,Germany), Voco Ionofil (Aqua Ionofil Plus, Voco, Cuxhaven, Germany) and GCP (GCP Dental, VD Ridderkerk,

The Netherlands). Half of these specimens (n = 10) received 60 s of ultrasonic excitation during the initial cement setting.

After completion of the material setting, specimens were tested by universal testing machine for flexural strength.

Microhardness measurements were taken the parts of fractured materials. Data were statistically analyzed using ANOVA and

Tukey’s test.

Results: Statistical data analysis revealed that ultrasonic excitation has increased the flexural strength and the microhardness

of the all material groups (p ≤ 0.05). For comparison of in groups ultrasonic excitation taken GCP showed the highest flexural

and microhardness values (p<0.05).

Conclusion: Themechanical properties are important for the restorativematerials especially in glass ionomers which is thematerials

mechanical properties relatively low. Using ultrasonic excitation during early set time could increase both glass carbomer

and glass ionomer cements.