Farklı üretim sistemlerindeki Kıvırcık kuzuların kesim özellikleri ve karkas kalitesi.


YALÇINTAN H. , ÖZTÜRK N. , AKIN P. D. , EKİZ B. , KOÇAK Ö. , YILMAZ A.

VII. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Hatay, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.63-64

  • Basıldığı Şehir: Hatay
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.63-64

Özet

Bu projede, Kıvırcık kuzularda farklı üretim sistemlerinin kesim özellikleri ve karkas kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırmanın hayvan materyalini kış, ilkbahar-yaz ve sonbahar mevsimlerinde İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Eğitim, Öğretim, Uygulama ve Araştırma Çiftliği’nde doğan 36 baş Kıvırcık erkek kuzu oluşturmuştur. Kışın büyütülen kuzular (KB, n = 12) kesim yaşına kadar annelerini emmiş ve anne sütüne ilave olarak tüm çalışma süresince ağıl içerisinde kesif yem ile beslenmişlerdir. İlkbahar-yaz (İYB, n = 12) ve sonbaharda (SB, n = 12) büyütülen kuzulara ise iki aylık yaşa kadar kışın büyütülen kuzulara uygulanan beslenme programı uygulanmıştır. İki aylık yaştan sonra İYB ve SB kuzuları gün içerisinde anneleri ile birlikte doğal meraya çıkarılmışlardır. Her iki grupta yer alan kuzular mera dönüşü annelerinden ayrılarak ilave kesif yem ile beslenmişlerdir. Çalışmada yer alan kuzular ortalama 134 günlük yaşta kesime sevk edilmişlerdir. KB kuzuların kesim öncesi canlı ağırlık, sıcak karkas ağırlığı, karkas randımanı, but genişliği, but çevresi, karkas ve but kompaktlığı bakımından İYB ve SB kuzulara kıyasla daha yüksek ortalamalara ulaştığı tespit edilmiştir (P < 0,001). İYB kuzuların ise böbrek-leğen yağı, omental ve mezenterik yağ oranları bakımından en düşük değerlere sahip olduğu görülmüştür (P < 0,001). Mevcut sonuçlar, Kıvırcık kuzularda ilkbahar-yaz ve sonbahar büyütmeleri ile kıyaslandığında kış büyütmesinin kesim ve karkas özellikleri bakımından daha iyi sonuçlar verebileceğine işaret etmektedir. 

SLAUGHTER CHARACTERISTICS AND CARCASS QUALITY OF KIVIRCIK LAMBS IN DIFFERENT REARING SYSTEMS

The influence of rearing system on slaughter and carcass traits of Kivircik lambs was studied. The animal material was formed by 36 male Kivircik lambs which were born in winter, spring-summer and autumn in the research farm of Istanbul University Veterinary Faculty. Winter rearing lambs (WR, n = 12) suckled their dams until slaughter and they received concentrate feed throughout the study in the sheepfold. Lambs reared at spring-summer (SSR, n = 12) and autumn (AR, n = 12) received the same nutrition programme as WR lambs until the age of two months. After the age of two months, SSR and AR lambs were grazed at natural pasture during the daytime with their mothers. Lambs in both groups received concentrate feed when they returned from the pasture after being separated from their mothers. Lambs were slaughtered at approximately 134 days old. WR lambs had higher pre-slaughter live weight, hot carcass weight, dressing percentage, buttock width, buttock circumference, carcass and hind limb compactness than SSR and AR lambs (P < 0.001). SSR lambs presented lowest percentages of “kidney knob and channel fat” and “omental and mesenteric fat” (P < 0.001). The current results indicated that winter rearing yielded better slaughter and carcass characteristics than spring-summer and autumn rearing in Kivircik lamb production.