Doğuştan Olmayan Engellilik Durumunda Birey Ve Ailenin Karşılaşabileceği Sorunlar Ve Çözümleri


Creative Commons License

AY F.

2. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2016, ss.11-15

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.11-15

Özet

Duyusal uyarı bireyin çevresi hakkında bilgi edinmesi, normal fonksiyonlarını ve sağlıklı gelişimi sürdürmesi için gereklidir. Bazı duyusal bozukluklar konjenital olabileceği gibi gelişimsel ya da bir hastalığın / tedavinin istenmeyen sonucu olarak yaşamın herhangi bir evresinde ortaya çıkabilir. Sonradan ortaya çıkan engellilik durumlarında bireyin yeni duruma uyum sağlaması, yaşamını bu yetersizlik ile sürdürmeyi öğrenmesi, mesleğini sürdürebilmesi, sosyal rol ve sorumluluklarını yerine getirmesi için özel yardıma ihtiyacı vardır.

Sonradan ortaya çıkan engellilik durumunda bireyin değişen durumu kabullenmesi ve yaşamında yeni duruma uyumu sağlayacak değişimler yapması oldukça zordur. Bu durumdaki birey ve ailesi bilgi eksikliği, sözel iletişimde bozulma, sosyal izolasyon, korku, anksiyete, beden imajında bozulma, enfeksiyon, özbakım eksikliği gibi sorunlarla başetmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle de duyusal kaybı olan bireyin, bu kayıp ile günlük yaşamını sürdürebilmesi için desteğe ve bilgiye gereksinim vardır. Özellikle ev ortamında yapılacak küçük değişiklikler bireyin bu kayba uyumunu kolaylaştır. Yeni ortama uyum sağlanması için bireyin yaşadığı ortamın en az yaralanma riski yaratacak biçimde düzenlenmesi, duyusal kayba uyum sağlamak için aile üyelerinin ve arkadaşların eğitimi, duyusal kaybı olan bireylerde yapılması gereken öncelikli girişimler arasındadır.