Arkaik ve Klasik Yunan Dünyasında Salgın Hastalıklar


Şar İşbilen E.

Turkish Studies - Educational Sciences, cilt.15, ss.1011-1029, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 15 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Turkish Studies - Educational Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.1011-1029

Özet

Salgın hastalıklar, yüzbinlerce yıldır gezegenimizde yaşayan tüm memelilerin ve tabii ki insan ırkının en büyük problemlerinden biri olagelmiştir. Depremler, seller ve salgın hastalıklar gibi büyük doğal felaketler sadece insan hayatını tehdit etmekle kalmayıp, sanata, edebiyata ve çeşitli kültürel öğelere sirayet ederek hikayelerini bir şekilde gelecek kuşaklara aktarmayı başarmışlardır. Ancak tüm bu doğal felaketlerin içinde salgın hastalıklar, bir savaş aracı olarak kullanılabilmesi, zaman zaman büyük devlet adamlarının ölümüne sebep olarak siyasi değişikliklere yol açabilmesi, üretim ilişkilerini değiştirebilme gücüne sahip olması, tehdit süresinin uzunluğu gibi sebeplerle, çok daha yavaş ilerleyen fakat toplumsal etkileri görece olarak çok daha ağır felaketlerdir. Günümüzün ilerleyen teknolojik imkanları, gelişkin tıp bilgisi ve küresel iletişim olanakları dahi bazı salgınların halen bu ürkütücü ve tehdit edici sonuçlarını yaşamamıza engel olamamaktadır. Bu açıdan bakıldığında günümüzden ve günümüz olanaklarından hayli uzak olan Antik Yunan dünyasında salgın hastalıkların sonuçlarının oldukça vahim boyutlarda olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır.Yunan dünyasında salgın hastalıklara ilişkin bilgiler en fazla Atina’da yaşanan büyük salgın ve bunu aktaran Thukydides üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunun dışında yaşanan salgınlara dair bilgiler ise son derece dağınık ve yetersizdir. Bu makalede amacımız, Antik Yunan dünyasında arkaik ve klasik dönemlerde vuku bulan salgın hastalıkların, antik kaynaklar ve mitolojik öyküler üzerinden izlerini sürmek ve Yunan dünyasının salgın hastalık olgusuna yaklaşımına ve bu hastalıkların halk üzerinde yarattığı etkiye genel bir bakış sağlamaktır.