SOSYAL ÇALIŞMACILAR KİMLERDİR? TÜRKİYE'DE BİR NİTELİKSEL ÇALIŞMA


Canbulut T.

sosyal çalışma dergisi, cilt.4, ss.108-114, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: sosyal çalışma dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.108-114

Özet

Bu çalışma, sosyal hizmet uzmanlarının devlet tarafından algılanmasına dayalı bir sosyal politika eleştirisidir. Sosyal hizmet uzmanlarının, sosyal politikaların uygulanmasında önemli bir rol ve yetkiye sahip olduğu görülmektedir. Araştırma, Türkiye'de çalışan 21 sosyal hizmet uzmanıyla görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Veriler, sosyal hizmet uzmanlarının rolleri ve yetkileri hakkındadır. Görüşmeler derinlemesine görüşmeler şeklinde yapılmıştır. Çalışma, yüksek lisans tezinin bir parçasıdır. Çalışma boyunca, devletin sosyal hizmet uzmanlarına nasıl baktığına dair anlatılar tartışılmıştır. Sosyal hizmet uzmanları, kendilerini arabulucu, pasif politika uygulayıcıları ve muhalifler olarak gören devlet hakkında hikayeler paylaşmışlardır. Ancak sosyal hizmet uzmanları mesleki oluşumları nedeniyle uygulanacak politikalara yön verecek donanıma sahiptir. Siyasette aktif olmaları gerektiğini iddia etmelerinin yanı sıra sosyal refahı artırmayı hedeflemeleri bu çalışmanın önemli bir sonucudur. Bu bağlamda bu çalışma, Türkiye'de sosyal refah politikalarının revize edilmesi gerektiğini savunmaktadır.

This study is a social policy criticism based on the perception of social workers by the state. Social workers seem to have an important role and authority in the implementation of social policies. In the study, through interviews with 21 social workers working in Turkey it has collected data on the role and powers. The interviews were conducted in the form of in-depth interviews. The study is part of a master's thesis. Throughout the study, narratives about how the state saw social workers were discussed. Social workers interviewed shared narratives that the state saw themselves as a mediator, passive policy enforcer and opponent. However, social workers are equipped to direct the policies to be implemented due to their professional formations. In addition to claiming that they should be active in politics, it is an important result of this study that they have aims to increase social welfare. In this context, this study, they exposed the social workers in Turkey by introducing the rat race argues that the social welfare policies need to be revised.