A Comparison of Regular High Schools and Vocational High Schools in Terms of Organizational Learning Levels


Creative Commons License

Köse Biber S. , Şişman B. , Gülseçen S.

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, cilt.10, ss.197-217, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 10 Konu: 20
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Eğitim Bilimleri ve Uygulama
  • Sayfa Sayıları: ss.197-217

Özet

Eğitim kurumlarının yeni bilgilerin üretildiği ve bu bilgilerin en çok kullanıldığı yerler olduğu göz önünde bulundurulduğunda, günümüz eğitim örgütlerinin geleneksel yapılarını değiştirerek bilgi yönetimi süreçlerini uygulamaları ve örgütsel öğrenmeyi gerçekleştirmeleri gerektiği kaçınılmazdır. Ülkemizde örgütsel öğrenme ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde okulları konu alan araştırma sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırmada, düz ve meslek liselerinin örgütsel öğrenme düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın, okullarımızın örgütsel öğrenme düzeylerinin belirlenmesi ve yapılan iyi uygulamaların diğer okullara ve bu konu ile ilgili yapılacak çalışmalara örnek teşkil etmesi bakımından önemli olduğuna inanılmaktadır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Düz ve meslek liselerinin örgütsel öğrenme düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla İstanbul ilindeki düz ve meslek liselerinden ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) sonuçlarına göre ilk, orta ve son sırada yer alan ikişer okul seçilmiş ve araştırma toplam 12 okulda gerçekleştirilmiştir. Bu okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler ile bu okullarda öğrenim gören öğrenciler ve bu öğrencilerin velilerine, Kale (2003) tarafından geliştirilen anketler uygulanmıştır. Örgütsel öğrenme boyutları; okul yapısı, takım çalışması ve işbirliği, politikalar ve kaynaklar, okul liderliği ile bilgi ve beceriler olarak belirlenen bu anketlerin Kale (2003) tarafından yapılan çalışma doğrultusunda geçerli ve güvenilir birer ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Elde edilen sonuçlar, meslek liselerinin örgütsel öğrenme düzeylerinin düz liselere göre daha iyi olduğunu ortaya koymaktadır

By considering that educational institutions are places where new information is created and applied, today’s educational institutions must achieve organizational learning by applying information management processes and initially by changing their traditional structures. When the studies on organizational learning in our country are analyzed, it is seen that number of studies about schools are inadequate. In this context, this study aims at a comparison of organizational learning levels of regular high schools and vocational high schools. This study is believed to be important in determining organizational learning levels of schools in Turkey and in providing example for all schools by presenting positive applications about organizational learning. General scanning model has been used in the study. According to ÖSS (a test which is used to place students to the universities in Turkey) results, two from each category; schools with high success, schools with average success and schools with low success have been chosen, so the research has been run in 12 schools in total. Questionnaires developed by Kale (2003) have been applied to administrators, teachers, students and their parents. These questionnaires which have been provided as organizational learning dimensions, school structure, teamwork and cooperation, policies and resources, school leadership, knowledge and skills have been proven to be dependable evaluation means according to the study that has been done by Kale (2003). The results show that the organizational learning levels of vocational high schools are better than regular high schools.