Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Biçemleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki


BÖLÜKBAŞ F.

İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.49-64, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.49-64

Özet

 

Bu araştırmanın amacı, Türkçe Öğretmeni adaylarının öğrenme biçemleri, akademik başarıları ve cinsiyetleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma, 2005-2006 öğretim yılı bahar yarıyılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 4. sınıfta okuyan 220 (138 kız, 82 erkek) öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri BİG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri ve öğrencilerin 7 dönemlik not ortalamalarını gösteren transkript belgeleri ile toplanmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin daha çok görsel öğrenme biçemini tercih ettiklerini; görsel-işitsel-bedensel öğrenme biçemlerini aynı anda kullanarak daha iyi öğrendiklerini; öğrenme biçemleri tercihinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığını ve öğrenme biçemleri ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını göstermektedir.

 

 

 

The aim of this research is to investigate the correlation among the learning styles, academic success and gender of the Turkish Teacher candidates. This research had been carried out on 220 students (138 girls, 82 boys) reading at 4th class of Dokuz Eylül University Buca Education Faculty, Turkish Education Department in spring semester of 2005-2006 academic year. The data of the research had been collected by BIG 16 Learning Styles Inventory and students' transcripts for last 7 terms displaying the grades of the students. The obtained findings had been showed that the students mostly preferred the visual learning styles, and they learned better while using the visual-aural-physical learning styles together at the same time, the learning styles preferences did not differentiate meaningly according to gender, and there wasn't any meaningful correlation between the learning styles and the academic success.