İlköğretim 8. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde İnternete Dayalı Uzaktan Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarıları, Fene Ve Bilgisayara Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi


KÖSE BİBER S. , Altun E.

Eğitimde Yeni Yönelimler IV: Yapılandırmacılık ve Öğretmen, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Kasım 2007, ss.81-86

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.81-86

Özet

Özellikle 20. yüzyılın sonlarında bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin çok hızlı gelişme göstermesi ve 21. yüzyılın başında da bu gelişmelerin artık gündelik yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi ile geleneksel derslerde bilişim teknolojileri kullanımı artmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Fen Bilgisi dersinde İnternete dayalı uzaktan öğretim yönteminin kullanıldığı deney grubu öğrencileri ile öğretimin geleneksel öğretim yöntemiyle yapıldığı kontrol grubu öğrencilerinin akademik başarıları, bilgisayara ve fen bilgisi dersine yönelik tutumları arasında anlamlı farklılıkların olup olmadığını belirlemektir. Dokuz haftalık uygulama sonucunda öğrencilerin akademik başarıları ve fen bilgisi dersine yönelik tutumları incelendiğinde deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılığın olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışma sonucunda uzaktan öğretim yönteminin, deney grubu öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarını da anlamlı düzeyde geliştirdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Öğretim, İnternete Dayalı Uzaktan Öğretim, fen bilgisi, tutum