Results of rehabilitation programs on pain and functionality in patients with total hip arthroplasty due to developmental dysplasia of the hip


AKBABA Y.

10th Congress of the European Federation of Pain, EFIC, Copenhag, Danimarka, 6 - 09 Eylül 2017, ss.99

  • Basıldığı Şehir: Copenhag
  • Basıldığı Ülke: Danimarka
  • Sayfa Sayıları: ss.99

Özet

Amaç: Total kalça artroplastisi (THA) cerrahisi kalçanın gelişimsel displazisine (DDH) bağlı koksartroz tedavisinde uygun bir seçenektir. 1) Gerekli olmayan hastalarla birlikte kısalma osteotomisi yapılması gereken hastaların sonuçlarını değerlendirmek ve 2) THA ile tedavi edilen DDH hastaları için postoperatif rehabilitasyon programı tanımlamak.
Tasarım: 2011-2016 yılları arasında 240 hasta DDH'ye sekonder koksartroz ameliyat etti. Bu hastalar arasında; Çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 182 hasta (256 kalça) çalışmaya alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı: proksimal femur kısalma osteotomilerine (PFO) ihtiyaç duymayan gruplar (Grup 1) ve PFO gerektiren gruplar (Grup 2). Her iki grup için de, deneyimli bir fizyoterapistin gözetiminde uygulanan postoperatif bir rehabilitasyon programı tanımladık. Ve ilerlemeleri postoperatif 3 ay boyunca iki haftada bir kontrollerle kontrol edildi. Hastalar ağrı için Visual Analog Scala (VAS), yürüme için Trendelenburg testi, Harris Kalça Skoru (HHS) ve SF-12 Sağlık Anketi fonksiyonelliği için ameliyat öncesi, 3. ayın sonundaki, 1 yıl sonunda değerlendirildi.
Bulgular: Grup 1'de 137, Grup 2'de 45 hasta vardı. Grup 1'de ortalama yaş 47.10 ± 12.92 yıl ve Grup 2'de 46.33 ± 10.70 yıl idi. Ağrı ve fonksiyon özellikle ilk üç ayda düzeldi ve daha sonra Bundan sonra kararlı.
Sonuç: Rehabilitasyon programlarıyla birlikte her iki grubun uzun dönem sonuçlarına baktığımızda, ağrı ve işlevsellik üzerinde olumlu bir ilerleme kaydedildi. Bu rehabilitasyon programı, THA ile tedavi edilen DDH hastalarının hasta- lığı hakkında literatürde en son ve en detay- lıdır. Rehabilitasyon uygulamalarının artacağını ve çalışmalarımıza edebiyata katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz.

Objective:  Total hip arthroplasty (THA) surgery is a viable option for the treatment of coxarthrosis secondary to developmental dysplasia of the hip (DDH). We aimed to 1) evaluate the results of the patients who required a shortening osteotomy with the patients who didn't require and 2) define a postoperative rehabilitation program for DDH patients treated with THA

Design: Between 2011-2016, 240 patients were operated for coxarthrosis secondary to DDH. Among these patients; 182 patients (256 hips) who met the inclusion criteria were included in the study. Patients were divided into two groups: those that didn't required proximal femur shortening osteotomies (PFO) (Group 1) and those that required PFO (Group 2). For both groups, we defined a postoperative rehabilitation program which was applied under the supervision of an experienced physiotherapist. And their progress was checked with biweekly controls for 3 months postoperatively. The patients were evaluated by using Visual Analog Scala (VAS) for pain, Trendelenburg test for walking, Harris Hip Score (HHS) and SF-12 Health Survey for functionality at preoperative, the end of 3rd month and 1 year.

Results: There were 137 patients in Group 1 and 45 patients in Group 2. The average age was 47.10 ± 12.92 years for Group 1 and 46.33 ± 10.70 years for Group 2. The pain and function improved especially in the first 3 months and then remained stable thereafter.

Conclusion: When we look at the long-term results both groups with the rehabilitation programs, there was positive progress on pain and functionality. This rehabilitation program has been the latest and most detailed in literature on patients with DDH patients treated with THA. We think that rehabilitation practices will increase and we will contribute to literature with our study.