Bir Kedide Primer Akciğer Tümörü Olgusu ve Nörolojik Paraneoplastik Sendrom


AYDIN D. , OLGUN ERDİKMEN D. , DEMİRUTKU A.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg, cilt.1, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Vaka Takdimi
  • Cilt numarası: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Erciyes Üniv Vet Fak Derg

Özet

Paraneoplastik sendromlar (PNS), vücutta tümörden uzakta, neoplazinin dolaylı etkileri sonucu ortaya çıkan bir grup sendromdur. Organizmanın birçok sistemini etkileyen bu sendromlar; nöromuskuler kavşak, beyin ve periferal sinirlerin etkilenmesiyle ortaya çıkan nörolojik paraneoplastik sendromları (NPNS) da içerir. NPNS, klinik ve subklinik olarak özellikle yaşlı kedi ve köpeklerde gizli birçok malignitenin tanısında büyük önem taşır. Bu çalışmada, bir kedide primer akciğer tümörüne bağlı NPNS olgusu ele alındı. Olgumuzu, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Cerrahi Kliniği’ne sol arka bacağında topallık şikayeti ile getirilen, 13 yaşında, erkek, American Shorthair ırkı bir kedi oluşturdu. Hastanın fiziksel muayenesinde plantigrad basış ve alt motor nöron fonksiyon bozukluğu ile ilişkili tibial paraliz tespit edildi. Hastanın hematolojik muayenesinde ve tüm vertebralara yönelik manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesinde anormal bir bulguya rastlanmadı. Bununla birlikte, göğüs bölgesinin, radyolojik olarak değerlendirilmesinin ardından, spiral bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde, sağ akciğer kaudal lob düzeyinde, en geniş yerinde 3 x 2.8 cm boyutlarına ulaşan kitle lezyonu izlendi. Hastada primer akciğer tümörüne bağlı paraneoplastik periferal nöropatinin var olduğu düşünüldü. Tanı konulmasından yedi gün sonra hastada solunum yetmezliğine bağlı olarak ölüm şekillendi.