Ceza ve Tutukevlerinde Bulunan Hükümlü, Tutuklu ve Çalışanların Diyabet Yönünden Değerlendirilmesi


COŞANSU G. , Yıldırım N., ERDOĞAN S. , Olgun N., Özcan Ş., Çelik S.

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, vol.4, no.1, pp.71-78, 2012 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu
  • Page Numbers: pp.71-78

Abstract

Diabetes Screening and Assessment in Prisoners and Persons Working in Prisons

This descriptive study was conducted to screen the diabetes and its risk factors in prisoners and persons working in prisons; and to evaluate the diabetes management of those who had already diagnosed with diabetes. The study was carried out with 1747 individuals in Ankara Sincan and Karabük Prisons between March-April 2007. Diabetes Risk Assessment Form based on the diabetes risk screening recommendation and diabetes diagnosis criteria of American Diabetes Association (ADA) was used. Blood glucose, blood pressure and height and weight were measured. Oral glucose tolerance test (OGTT) was done according to ADA diabetes diagnosis criteria.

Mean age was 32,8 (SD=11,3). Of sample, 83,5% was prisoner, 16,5% staff working in the prisons, 90,4% male. Fifity three (3%) participants had had diabetes diagnosis. Seven hundred seventysix participants (44,5%) had normal blood glucose and no any diabetes risk factor while 918 participants (52,5%) had at least one or more risk factors. According to ADA diabetes diagnosis criteria, 145 people had OGTT and 18 individuals were diagnosed with diabetes and 12 individuals with impaired glucose tolerance. Finally, diabetes prevelance was found as 4% (n=71) including previously and newly diagnosed individuals.

In the individuals who had diabetes diagnosis formerly (n=53), mean age was 52,7 (SD=12,0) years, duration of diabetes was 7,41 (SD=8,1) years. It was found that 80,5% of them did not have clinic visits for diabetes control, 6,5% did have diabetes check in the sickroom of prisons, 89% did not adhere to diet, 81% did not do regular exercise.

In conclusion, individuals in prisons had increased diabetes risks and people with diabetes had serious problems in their diabetes management and control.

Bu tanımlayıcı çalışma, ceza ve tutukevlerinde bulunan hükümlü/tutuklu ve çalışanları diyabet risk faktörleri yönünden değerlendirmek ve diyabeti olanların diyabet bakım düzeylerini ve gereksinimlerini saptamak amacı ile planlandı. Ankara Sincan ve Karabük Cezaevlerinde Mart-Nisan 2007 tarihlerinde bulunan hükümlü/tutuklu ve cezaevi çalışanı olmak üzere toplam 1747 kişi üzerinde yürütüldü.

Verilerin toplanmasında Amerikan Diyabet Birliği (ADA)’nin belirlediği diyabet risk faktörleri doğrultusunda hazırlanan “Diyabet Risk Belirleme Formu” kullanıldı. Diyabet tanısı olan bireyler “Diyabetli Birey Tanılama Formu” ile değerlendirildi. Tüm bireylerde kan şekeri, kan basıncı, boy ve kilo ölçümleri ile ADA tanı kriterleri doğrultusunda gerekli olan bireylere oral glikoz tolerans testi (OGTT) yapıldı.

Yaş ortalaması 32,8±11,3 yıl olan grubun %83,5’i hükümlü/tutuklu, %16,5’i kurum çalışanı, %90,4’ü erkekti. Elliüç (%3) kişide tanılanmış diyabet olduğu saptandı. Katılımcıların 776’sında (%44,5) diyabet risk faktörü saptanmadı ve açlık kan şekeri normal bulundu. 918 kişinin (%52,5) ise en az bir risk faktörü taşıdığı belirlendi. Yüksek risk taşıyan 145 kişiye OGTT yapıldı ve 18 kişiye diyabet, 12 kişiye bozulmuş glikoz toleransı tanısı kondu. Eski ve yeni diyabet tanılılar bir arada değerlendirildiğinde grupta diyabet prevalansı %4 (n=71) olarak saptandı. Önceden diyabet tanısı olan 53 bireyin yaş ortalaması 52,7 ±12,0,  tanı süresi 7,41±8,1 yıldı. Diyabetlilerin %80,5’inin diyabet kontrolü yaptırmadığı, %6,5’inin revirde kontrollerini yaptırdığı, %89’unun diyetine uymadığı,  %81’inin ise aktif egzersiz yapmadığı belirlendi. Elde edilen sonuçlara göre, ceza ve tutukevlerinde bulunan bireylerde diyabet risk faktörleri yüksek orandadır ve mevcut diyabetlilerin tedavi ve izlemleri ile ilgili ciddi sıkıntılar vardır.